Oferta elektrowni CEZ Skawina

O elektrowni

Elektrownia CEZ Skawina od 1986 roku dostarcza ciepło do systemu ciepłowniczego Krakowa a od lat siedemdziesiątych do Skawiny. Jest drugim, co do wielkości dostawcą ciepła, zasila około 25 % aglomeracji krakowskiej, głównie jej zachodnią i południowo - zachodnią część. Zainstalowane w elektrowni urządzenia poddawane są ciągłej modernizacji. W ostatnich latach wymienione zostały cztery kotły energetyczne, wybudowana została instalacja odsiarczania spalin oraz instalacja podawania biomasy. Dzięki tym działaniom spełnione są wszystkie wymagane normy ekologiczne. Paliwem spalanym w elektrowni jest węgiel kamienny współspalany z biomasą. Moc cieplna osiągana elektrowni wynosi 588 MWt, a moc obecnie zamawiana przez MPEC waha się w okolicach 340 MWt. Gwarantuje to bardzo wysoką niezawodność dostaw ciepła. Cena ciepła dostarczanego z elektrowni CEZ Skawina regulowana jest taryfą zatwierdzaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zasady współfinansowania nowych przyłączeń do sieci cieplnej w obszarze zasilania elektrowni CEZ Skawina S.A.

1. Dla obiektów przyłączonych do sieci cieplnej w zakresie ogrzewania ale pozyskujących dotychczas ciepłą wodę użytkową w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody, podgrzewacze elektryczne lub kotłownie gazowe

Rola i zadania uczestników projektu:

Inwestor:

 • wnioskuje o wydanie warunków technicznych oraz wykonuje dokumentację projektową przedsięwzięcia,
 • uzyskuje wymagane prawem pozwolenia administracyjne,
 • adaptuje lub wykonuje instalację cwu.

CEZ Skawina S.A. :

 • zwraca Inwestorowi część wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji c.w.u. w wysokości 150 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej dla tych potrzeb.

MPEC S.A.:

 • dostarcza i montuje wymiennik cwu oraz zapewnia dostawę ciepła sieciowego o parametrach niezbędnych do podgrzania wody zimnej (z wyłączeniem obiektów zasilanych poprzez sieci niskoparametrowe) do określonej przepisami temperatury.

2. Dla noworealizowanych lub istniejących budynków, niepodłączonych do sieci cieplnej i zasilanych dotychczas z alternatywnych źródeł energii:

Rola i zadania uczestników projektu:

Inwestor:

 • wnioskuje o wydanie warunków technicznych oraz wykonuje określoną w nich dokumentację projektową,
 • uzyskuje wymagane prawem pozwolenia administracyjne,
 • wykonuje instalacje wewnętrzne w budynku.

CEZ Skawina S.A.:

 • udział w tych przedsięwzięciach odbywa się na warunkach uzgodnionych z MPEC S.A.

MPEC S.A.:

 • współfinansuje inwestycje na zasadach określonych w umowie o przyłączenie zawartej z Inwestorem.

3. Dla obiektów, które podpisały umowę z Urzędem Miasta Krakowa na likwidację pieców węglowych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji i zastąpienia ich ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rola i zadania uczestników projektu:

Inwestor:

 • wnioskuje o uzyskanie dotacji z UMK w ramach PONE,
 • podpisuje umowę z UMK na dotację,
 • wnioskuje o wydanie warunków technicznych ,
 • podpisuje umowę trójstronną z MPEC i elektrownią CEZ Skawina na dofinansowanie inwestycji,
 • uzyskuje wymagane prawem pozwolenia administracyjne,
 • wykonuje konieczne instalację.

CEZ Skawina S.A. :

 • zwraca Inwestorowi max. 25% wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji c.o. w wysokości 275 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej oraz c.w.u. w wysokości 250 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej dla tych potrzeb.

MPEC S.A.:

 • wykonuje dokumentację techniczną przyłącza i węzła cieplnego, a następnie podłącza budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez budowę przyłącza i węzła cieplnego.

 Kontakt

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ciepłem sieciowym na terenie Krakowa i Skawiny oraz okolic (mapa sieci cieplnej Krakowa) bądź macie uwagi i pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi przedstawicielami:

Dariusz Łapiński

Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła
Tel: +48 12 277 85 46
E - mail: dariusz.lapinski@cezpolska.pl

Anna Młodzianowska

Główny Koordynator ds. Rozwoju Rynku Ciepła

Tel: +48 12 277 82 45
E - mail: anna.mlodzianowska@cezpolska.pl