Zalety korzystania z ciepła sieciowego

Dlaczego warto?

  • konkurencyjna cena - cena regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki, niepodlegająca wahaniom na rynku surowców energetycznych
  • komfort - ciepło sieciowe dostępne o każdej porze roku, odpowiedzialność za stan urządzeń dostarczających ciepło po stronie dostawcy
  • rodzime surowce - produkcja ciepła z biomasy i węgla kamiennego, pochodzących z krajowych zasobów
  • niezawodność w dostawach ciepła sieciowego - rzadkie awarie są natychmiast likwidowane przez dostawcę
  • maksymalne bezpieczeństwo - brak w pomieszczeniach dodatkowych urządzeń przetwarzających energię cieplną, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (piecyki gazowe, kable, grzałki elektryczne, przewody spalinowe itp.)