4. 3. 2022

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI W CEZ POLSKA

Grupa CEZ stwarza warunki, w których każdy może w pełni rozwinąć swój potencjał. Odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji a nasze stanowisko potwierdziliśmy podpisując Europejską Kartę Różnorodności. Szanujemy i cenimy różnice między ludźmi w aspekcie wieku, płci, rasy, sprawności fizycznej, orientacji seksualnej, wykształcenia, statusu społecznego, pochodzenia etnicznego, religii, przynależności politycznej, członkostwa w związkach zawodowych lub innych różnic. Jesteśmy przekonani, że zapewnienie równych szans oraz wsparcie różnorodności i integracji jest naturalnym sposobem innowacyjnego i zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej. Te wartości znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach naszej działalności oraz naszej strategii grupowej. Wszystkie nasze kroki i działania regularnie monitorujemy, analizujemy i w sposób transparentny przekazujemy do wiadomości.
W nawiązaniu do powyższego mamy przyjemność poinformować, że Zarząd spółki CEZ Polska, w ślad za Kierownictwem Grupy CEZ, przyjął do stosowania regulacje grupowe dotyczące wdrożenia Polityki różnorodności i integracji w spółce CEZ Polska.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI W CEZ POLSKA.pdf