3. 8. 2021

KOMUNIKAT SPÓŁKI CEZ CHORZÓW S.A. z dn. 3 SIERPNIA 2021r.

Spółka CEZ Chorzów S.A. pragnie poinformować, że w jej ocenie mogące potencjalnie występować uciążliwości zapachowe pochodzić mogą nie z samych paliw biomasowych tylko ze zbiornika retencyjnego dla wód z terenu CEZ Chorzów. W celu przeciwdziałania temu zjawisku,
CEZ Chorzów uruchomiła instalację służącą do oczyszczania biologicznego substancji zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym, co powinno ograniczyć ryzyko występowania oddziaływań zapachowych.

Dodatkowo, w dniach, w których występują wysokie upały, Spółka zmniejszyła ilość magazynowanej biomasy typu agro z 72 do 24 godzinnego zapasu. Mając jednak na uwadze, że zmniejszenie zapasów nie może ograniczyć ciągłości oraz bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców oraz musi być zgodne z warunkami pozwolenia zintegrowanego dotyczącego współspalania biomasy przez CEZ Chorzów.

Ponadto, CEZ Chorzów jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę zamkniętego magazynu operacyjnego na biomasę agro, co też znacząco powinno wpłynąć na ograniczenie uciążliwości zapachowych w dniach z wysokimi temperaturami, czy z opadami deszczu.

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie podkreślić, iż jesienią 2020 roku całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej luzem oraz
w opakowaniach typu „big bag” z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza
i ul. Maciejkowickiej). Spółka usunęła także biomasę magazynowaną w betonowych boksach z wyżej wymienionych terenów.

 Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy