Pomagamy

Zgodnie z misją Grupy CEZ w Polsce od lat wspieramy społeczności i instytucje pożytku publicznego w realizacji wartościowych inicjatyw i niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

Nasze wsparcie można zauważyć w licznych projektach zrealizowanych m.in. w szkołach, klubach sportowych i placówkach opiekuńczych. W przeciągu ostatniej dekady dofinansowaliśmy wiele projektów ze świata kultury, współfinansowaliśmy budowę boisk, pracowni edukacyjnych oraz regularnie wspieraliśmy najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu.

Jesteśmy blisko tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. WSPIERAMY WASZĄ ENERGIĘ!

Sprawdź, czy wniosek odnosi się do któregoś z ważnych dla nas obszarów priorytetowych.

OBSZARY PRIORYTETOWE

  • ochrona środowiska
  • sport
  • edukacja
  • pomoc osobom potrzebującym
  • kultura

Naszą pomoc koncentrujemy w regionach, w których Grupa CEZ w Polsce posiada swoje aktywa.