Centrum prasowe

13
Sierpień 2009

Recesja będzie miała wpływ dopiero na całoroczne wyniki gospodarcze ČEZ oraz wyniki firmy w roku następnym

Grupa Energetyczna ČEZ osiągnęła w pierwszej połowie bieżącego roku czysty zysk w wysokości 32 mld. CZK, co tworzy międzyroczny wzrost o 11 % procent.  Do podwyższenia czystego zysku przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej na rok bieżący już w 2008 roku, jeszcze przed spadkiem cen w wyniku następującej recesji. Do międzyrocznej poprawy wyników gospodarczych dochodzi i pomimo całkowitego spadku zyżycia energii elektrycznej w wyniku postępującego kryzysu gospodarczego. Miało to jednak wpływ już na sam 2. kwartał, kiedy międzyrocznie doszło do spadku zysku o 5 procent. Całoroczny czysty zysk stale oczekujemy na poziomie 50,2 mld. CZK.

3
Sierpień 2009

ČEZ rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy bloków jądrowych

Spółka energetyczna ČEZ rozpoczęła dzisiaj postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy dwóch bloków jądrowych w rejonie Temelín.

29
Lipiec 2009

CEZ zapewnił sobie wyłączne prawo do wybudowania elektrowni węglowej Profen w Niemczech

Spółka energetyczna CEZ uzgodniła z grupą J&T, że zyska wyłączne prawo do realizacji projektu budowy nowej elektrowni w miejscowości Profen, którą obaj partnerzy - CEZ za pośrednictwem spółki Północnoczeskie Kopalnie (Severoceske Doly) - zyskali w związku z akwizycją niemieckiej elektrowni i spółki górniczej MIBRAG. Dodatkowe szczegóły transakcji nie będą opublikowane.

16
Czerwiec 2009

CEZ wspiera nowe technologie

W dniu dzisiejszym CEZ oznajmił zamiar rozpoczęcia znaczących inwestycji w nowe technlogie umożliwiające w przyszłości produkcję, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w sposób efektywniejszy i oszczędniejszy.

1
Czerwiec 2009

ČEZ właścicielem albańskiej spółki dystrybucyjnej

Spółka Energetyczna ČEZ została w dniu dzisiejszym właścicielem 76% udziału w jedynej albańskiej spółce dystrybucyjnej OSSH. Za większościowy udział ČEZ zapłacił 102 mln EUR.

29
Maj 2009

JAVYS i ČEZ wybudują nową elektrownię jądrową na Słowacji

Praga, 29 maja 2009 – Przedstawiciele spółek energetycznych JAVYS i ČEZ przy okazji 4. posiedzenia Europejskiego Forum Energii Jądrowej podpisali dzisiaj umowę akcjonariuszy, która umożliwi założenie wspólnego przedsięwzięcia do budowy nowej elektrowni jądrowej w okolicy Jaslovskich Bohunic na Słowacji.

15
Maj 2009

CEZ dokończył proces zakupu udziałów w tureckiej spółce Akenerji

Spółka energetyczna CEZ została właścicielem połowy udziału większościowego, który odkupiła od swojego partnera na rynku tureckim. W ten sposób Akkök Group oraz Grupa CEZ wspólnie posiadają większościowy ok. 75% udział w spółce Akenerji z jednakowym udziałem w wysokości 37,4 %. Pozostałe akcje spółki znajdują się w swobodnym obrocie. CEZ odkupił udziały za 302,6 mln USD.

14
Maj 2009

Zmiany w Radzie Nadzorczej CEZ, a.s.

W dniu wczorajszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEZ, a.s. wybrało nowych członków Rady Nadzorczej: Vlastimila Jiříka oraz Miloša Kebrdle. Jednocześnie odwołano z Rady Tomáša Hϋnera i Josefa Janečka.

13
Maj 2009

Recesja będzie miała wpływ dopiero na całoroczne wyniki gospodarcze CEZ, a także na wyniki firmy w przyszłym roku

Grupa CEZ osiągnęła w pierwszym kwartale bieżącego roku, nie uwzględniając wpływów metodycznych i czasowych, zysk netto w wysokości 17,2 mld CZK (ok. 2,9 mld PLN), co daje średnioroczny wzrost o 9%. Uwzględniając wspomniane wpływy, zysk netto w tym okresie wyniósł 19,4 mld CZK (ok. 3,2 mld PLN). Na wzrost zysku netto wpłynęła przede wszystkim sprzedaż prądu elektrycznego. Do wspomnianych wpływów czasowych (niektóre z nich zostaną wyrównane do końca roku) należy na przykład upłynnienie rezerw na uprawnienia emisyjne, czy też przecena akcji MOL. Średnioroczna poprawa wyników gospodarczych następuje wbrew ogólnemu spadkowi zużycia prądu elektrycznego w wyniku trwającego kryzysu gospodarczego. Te czynniki będą miały jednak wpływ na wyniki za cały rok. Nadal spodziewamy się rocznego zysku na poziomie 50,2 mld CZK (ok. 8,4 mld PLN) netto.

3
Marzec 2009

Grupa CEZ w 2008 roku osiągnęła 47,4 mld CZK zysku, odprowadziła więcej podatków i dywidend do Skarbu Państwa

Grupa CEZ osiągnęła w ubiegłym roku 47,4 mld CZK czystego zysku, międzyrocznie wzrósł on o 11 procent, mimo negatywnego wpływu kryzysu finansowego pod koniec roku. Na wzrost zysku wpływ miała podwyżka cen hurtowych, wyższy udział produkcji energii ze źródeł jądrowych, oszczędność kosztów operacyjnych i wyniki spółek Grupy CEZ za granicą.

11
Luty 2009

CEZ sfinalizował przejęcie tureckiej spółki dystrybucyjnej

Umowę, na mocy której zawarto umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce dystrybucyjnej Sedaş, podpisano dziś pomiędzy Agencją ds. Prywatyzacji w Turcji i konsorcjum Akkök-Akenerji-ČEZ (AkCez), które wygrało przetarg, oferując 600 mln USD. Podczas dzisiejszego podpisania umowy, która finalizuje sprzedaż i przekazanie spółki Sedaş, obecni byli przedstawiciele Agencji ds. Prywatyzacji, Urzędu Regulacji Rynku Energetycznego, spółki Sedaş, Grup: CEZ i Akkök oraz spółki Akenerji.

12
Styczeń 2009

CEZ został wybrany Energetyczną Firmą Roku w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Platts

CEZ jako pierwsza firma z Europy Środkowej otrzymała tytuł „Energetycznej Firmy Roku”, którą Platts, światowy lider w dostarczaniu informacji o sektorze energetycznym, przyznaje już od 10 lat.

23
Październik 2008

Elektrownia Skawina uruchomiła instalację odsiarczania spalin. Emisja dwutlenku siarki spadnie o 92%

Skawina, 23 października 2008r.: Wczoraj w Elektrowni Skawina, będącej częścią CEZ Group, odbyło się uroczyste uruchomienie instalacji odsiarczania spalin. W uroczystości wziął udział Prezydent Krakowa, przedstawiciele samorządu Skawiny, województwa małopolskiego oraz przedstawiciele polskiego sektora energetycznego. CEZ Group reprezentował, obok Zarządu Elektrowni Skawina, Tomáš Pleskač, Wiceprzewodniczący Zarządu i Dyrektor Pionu International spółki ČEZ, a.s. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych, jest to największa inwestycja zagraniczna CEZ Group.

11
Lipiec 2008

ČEZ zwrócił się do czeskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska o opinię na temat wpływu na środowisko ewentualnej rozbudowy elektrowni jądrowej w Temelinie

Spółka ČEZ chcąc uzyskać opinię wpływu na środowisko ewentualnej rozbudowy elektrowni jądrowej w Temelinie złożyła dziś do czeskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska wniosek o dokonanie tzw. EIA „Environmental Impact Assessment“.

30
Maj 2008

Na zmiany w polskiej energetyce GRUPA CEZ reaguje zmianą w zespole

Od 1 lipca 2008 pozycję country managera w Polsce obejmie Petr Ivánek, Vladimír Černý zostanie dyrektorem ds. strategii Grupy ČEZ w Polsce.

  1  ... 13  14 15