Centrum prasowe

14
Maj 2009

Zmiany w Radzie Nadzorczej CEZ, a.s.

W dniu wczorajszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEZ, a.s. wybrało nowych członków Rady Nadzorczej: Vlastimila Jiříka oraz Miloša Kebrdle. Jednocześnie odwołano z Rady Tomáša Hϋnera i Josefa Janečka.

13
Maj 2009

Recesja będzie miała wpływ dopiero na całoroczne wyniki gospodarcze CEZ, a także na wyniki firmy w przyszłym roku

Grupa CEZ osiągnęła w pierwszym kwartale bieżącego roku, nie uwzględniając wpływów metodycznych i czasowych, zysk netto w wysokości 17,2 mld CZK (ok. 2,9 mld PLN), co daje średnioroczny wzrost o 9%. Uwzględniając wspomniane wpływy, zysk netto w tym okresie wyniósł 19,4 mld CZK (ok. 3,2 mld PLN). Na wzrost zysku netto wpłynęła przede wszystkim sprzedaż prądu elektrycznego. Do wspomnianych wpływów czasowych (niektóre z nich zostaną wyrównane do końca roku) należy na przykład upłynnienie rezerw na uprawnienia emisyjne, czy też przecena akcji MOL. Średnioroczna poprawa wyników gospodarczych następuje wbrew ogólnemu spadkowi zużycia prądu elektrycznego w wyniku trwającego kryzysu gospodarczego. Te czynniki będą miały jednak wpływ na wyniki za cały rok. Nadal spodziewamy się rocznego zysku na poziomie 50,2 mld CZK (ok. 8,4 mld PLN) netto.

3
Marzec 2009

Grupa CEZ w 2008 roku osiągnęła 47,4 mld CZK zysku, odprowadziła więcej podatków i dywidend do Skarbu Państwa

Grupa CEZ osiągnęła w ubiegłym roku 47,4 mld CZK czystego zysku, międzyrocznie wzrósł on o 11 procent, mimo negatywnego wpływu kryzysu finansowego pod koniec roku. Na wzrost zysku wpływ miała podwyżka cen hurtowych, wyższy udział produkcji energii ze źródeł jądrowych, oszczędność kosztów operacyjnych i wyniki spółek Grupy CEZ za granicą.

11
Luty 2009

CEZ sfinalizował przejęcie tureckiej spółki dystrybucyjnej

Umowę, na mocy której zawarto umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce dystrybucyjnej Sedaş, podpisano dziś pomiędzy Agencją ds. Prywatyzacji w Turcji i konsorcjum Akkök-Akenerji-ČEZ (AkCez), które wygrało przetarg, oferując 600 mln USD. Podczas dzisiejszego podpisania umowy, która finalizuje sprzedaż i przekazanie spółki Sedaş, obecni byli przedstawiciele Agencji ds. Prywatyzacji, Urzędu Regulacji Rynku Energetycznego, spółki Sedaş, Grup: CEZ i Akkök oraz spółki Akenerji.

12
Styczeń 2009

CEZ został wybrany Energetyczną Firmą Roku w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Platts

CEZ jako pierwsza firma z Europy Środkowej otrzymała tytuł „Energetycznej Firmy Roku”, którą Platts, światowy lider w dostarczaniu informacji o sektorze energetycznym, przyznaje już od 10 lat.

23
Październik 2008

Elektrownia Skawina uruchomiła instalację odsiarczania spalin. Emisja dwutlenku siarki spadnie o 92%

Skawina, 23 października 2008r.: Wczoraj w Elektrowni Skawina, będącej częścią CEZ Group, odbyło się uroczyste uruchomienie instalacji odsiarczania spalin. W uroczystości wziął udział Prezydent Krakowa, przedstawiciele samorządu Skawiny, województwa małopolskiego oraz przedstawiciele polskiego sektora energetycznego. CEZ Group reprezentował, obok Zarządu Elektrowni Skawina, Tomáš Pleskač, Wiceprzewodniczący Zarządu i Dyrektor Pionu International spółki ČEZ, a.s. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych, jest to największa inwestycja zagraniczna CEZ Group.

11
Lipiec 2008

ČEZ zwrócił się do czeskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska o opinię na temat wpływu na środowisko ewentualnej rozbudowy elektrowni jądrowej w Temelinie

Spółka ČEZ chcąc uzyskać opinię wpływu na środowisko ewentualnej rozbudowy elektrowni jądrowej w Temelinie złożyła dziś do czeskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska wniosek o dokonanie tzw. EIA „Environmental Impact Assessment“.

30
Maj 2008

Na zmiany w polskiej energetyce GRUPA CEZ reaguje zmianą w zespole

Od 1 lipca 2008 pozycję country managera w Polsce obejmie Petr Ivánek, Vladimír Černý zostanie dyrektorem ds. strategii Grupy ČEZ w Polsce.

26
Maj 2008

Do składu Zarządu CEZ wejdzie Martin Novák

Rada Nadzorcza na nadzwyczajnym posiedzeniu 21 maja br. powołała do Zarządu CEZ szóstego członka - dyrektora Pionu Finanse Martina Nováka. Rozszerzenie ilości członków zarządu z 5 na 6 uchwaliło również Walne Zgromadzenie spółki.

19
Marzec 2008

Grupa kapitałowa ČEZ skupi swoje działania na projektach jądrowych za granicą

W związku z nowymi projektami regulacji rynku energetycznego w UE, przedstawionymi przez Komisję Europejską w styczniu bieżącego roku, Grupa Kapitałowa CEZ podjęła kompleksowe działania strategiczne w celu obniżenia produkcji emisji dwutlenku węgla. Oprócz rozwoju źródeł odnawialnych, projektów budowy elektrowni gazowych i projektów JI/CDM, jednym z ważnych filarów w ramach Grupy Kapitałowej CEZ staje się także rozwój energetyki jądrowej.

23
Styczeń 2008

Grupa ČEZ zaciągnął kredyt na własne potrzeby finansowe w tym na sfinansowanie rozliczonej dzisiaj transakcji zakupu akcji MOL

W dniu 15 stycznia br. spółka ČEZ zawarła umowę kredytową na kwotę 600 mln EUR (ok. 15,8 mld CZK) na własne potrzeby finansowe, w tym na zakup 7% udziału w spółce MOL. Zakup akcji MOL nastąpił w ramach zawartego aliansu strategicznego pomiędzy obiema spółkami. Wczoraj, 22 stycznia, doszło do zaciągnięcia kredytu, a dzisiaj do rozliczenia transakcji pomiędzy ČEZ i MOL.

21
Styczeń 2008

CEZ złożył ofertę na rumuńską Borzesti

W dniu dzisiejszym spółka energetyczna CEZ złożyła ofertę w przetargu na partnera strategicznego w ramach planowanej budowy nowej elektrowni w miejscowości Borzesti. Przetarg ogłosiła państwowa spółka Termoelectrica, która w Rumunii eksploatuje elektrociepłownie.

15
Styczeń 2008

CEZ złożył ofertę przetargową na partnera strategicznego przy modernizacji i rozbudowie rumuńskiej elektrowni w Galati

W dniu dzisiejszym spółka energetyczna CEZ złożyła ofertę na modernizację istniejącej oraz budowę nowej elektrowni w Galati w Rumunii. Przetarg na partnera strategicznego dla spółki S.C. Electrocentrale Galati SA ogłosiła państwowa spółka energetyczna Termoelectrica, która w Rumunii zarządza elektrociepłowniami.

10
Styczeń 2008

Grupa ČEZ oraz U.S. Steel Koszyce podpisały memorandum o porozumieniu

Praga, 10 stycznia 2008r. – Spółka energetyczna ČEZ oraz U. S. Steel Koszyce (USSK) podpisały memorandum o porozumieniu, które stwarza ramy dla możliwej budowy elektrowni w kompleksie produkcyjnym USSK we wschodniosłowackich Koszycach.

  1  ... 12  13  14 Następny