29. 10. 2020

CEZ CHORZÓW S.A. ZAKOŃCZYŁ OSTATNI ETAP USUWANIA ZAPASÓW BIOMASY

Spółka CEZ Chorzów S.A. pragnie poinformować, iż dnia 28 października br. całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej w opakowaniach typu „ big bag” z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej). Zgodnie z informacją z dnia 15 października br. Spółka usunęła także biomasę magazynowaną w betonowych boksach z wyżej wymienionych terenów. Oznacza to, że Spółka przedterminowo zrealizowała ostatni, III etap harmonogramu przyjętego w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa.

Spółka pragnie przypomnieć, że także dwa pierwsze etapy zrealizowała zgodnie z przyjętym harmonogramem. We wrześniu br., w ramach zrealizowanego I etapu przyjętego planu, Spółka całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej). Następnie, przed przyjętym w harmonogramie terminem, w ramach II etapu, Spółka całkowicie usunęła zapas paliwa biomasowego składowanego luzem przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie.

Zrealizowane procesy doprowadziły do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych z wyżej wymienionych terenów.

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy