9. 12. 2019

CEZ Skawina dzieli się ciepłem z potrzebującymi w Krakowie

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafiły do 29 organizacji, które odebrały symboliczne czeki. Jak co roku jednym ze sponsorów programu była elektrownia CEZ Skawina.

Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. W oparciu o tę listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające nauboższym, chorym i niepełnosprawnym. Podczas tegorocznego uroczystego finału akcji, który odbył się Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie organizacje pozarządowe zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymały z rąk przedstawicieli sponsorów programy symboliczne czeki - elektrownię CEZ Skawina w wydarzeniu reprezentował Martin Hančar, Prezes Zarządu.

Wartość tegorocznego wsparcia wyniosła łącznie 150 tys. zł, a przez trzynaście lat trwania akcji do organizacji non-profit trafiła kwota 1,45 mln zł.

Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest realizowana przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z partnerami: CEZ Skawina S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie.