30. 9. 2019

CEZ Polska i CEZ Trade Polska zjednoczyły siły

Zgodnie ze strategią Grupy CEZ w Polsce z dniem 30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska Sp. z o.o oraz CEZ Trade Polska Sp. z o.o. Wdrożona zmiana jest częścią procesu upraszczania struktury Grupy CEZ w Polsce oraz zwiększania efektywności świadczonych usług i procesów biznesowych.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. CEZ Trade Polska Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą, tj. CEZ Polska Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), co oznacza, że z dniem połączenia Spółka Przejmowana została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a Spółka Przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym stała się stroną zawartych przez Spółkę Przejmowaną umów.

Poprzez połączenie, do struktury organizacyjnej CEZ Polska został przyłączony zespół CEZ Trade Polska zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej i gazu, usługami Operatora Handlowego (OH) oraz Operatora Handlowo - Technicznego (OHT).

„Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, zachowamy ciągłość prowadzonych na polskim rynku działań handlowych w zakresie obsługi zawartych dotychczas kontraktów z klientami. Utrzymamy również posiadane koncesje Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną i gazem" - powiedziała Bohdana Horácková, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CEZ Polska.

W celu zapoznania się z treścią aktualnego bądź pełnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki CEZ Polska Sp. z o.o. warto skorzystać z wyszukiwarki KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/.