Zasada TPA

Zasada TPA

Warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest zasada dostępu stron trzecich do sieci – zasada TPA (Third Party Access), dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (OSP lub OSD), z którym Klienci mają podpisane umowy przesyłowe lub dystrybucyjne.

W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej i usług jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy (w odróżnieniu od dawniej stosowanej jednej umowy kompleksowej).

Dzięki otrzymaniu pełnomocnictwa (gotowy załącznik do umowy sprzedaży) dokonamy w Państwa imieniu wszelkich formalności związanych z procesem zmiany sprzedawcy, tj. wypowiemy obecnie obowiązującą umowę oraz dokonamy zgłoszenia nowej umowy do odpowiedniego OSD, a na Wasze życzenie podpiszemy również umowę dystrybucyjną.

Procedura oraz informacje w kwestii zmiany sprzedawcy energii elektrycznej:

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod poniższym adresem:

http://www.maszwybor.ure.gov.pl/

Uprawnieni odbiorcy

Harmonogram uzyskiwania przez odbiorców końcowych prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej:

Data Zużycie roczne odbiorcy Liczba odbiorców uprawnionych
Od 4 września 1998 r. > 500 GWh 21
Od 1 stycznia 1999 r. > 100 GWh 83
Od 1 stycznia 2000 r. > 40 GWh 180
Od 1 stycznia 2002 r. > 10 GWh ok. 640
Od 1 stycznia 2004 r. > 1 GWh ok. 6 600
Od 1 lipca 2004 r. wszystkie firmy ok. 1.9 mln
Od 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy ok. 15.6 mln