21. 9. 2020

KOMUNIKAT SPÓŁKI CEZ CHORZÓW S.A. z dnia 17 września 2020r.

Spółka CEZ Chorzów S.A. pragnie poinformować, iż zadeklarowane na 15 września br. wywożenie zapasów złożonej luzem biomasy z miejsc magazynowania zlokalizowanych na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) zostało w pełni wykonane. W ramach zrealizowanych działań wywieziony został cały zapas biomasy magazynowanej luzem w formie peletu z łuski słonecznika.

Zgodnie z deklaracją złożoną w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa, Spółka zrealizowała w terminie pierwszy etap planu działań mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania zapachowego ww. paliwa biomasowego, magazynowanego dotychczas luzem w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej.

Spółka pragnie także poinformować, że dnia 16 września br. z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa odbyła się wizja lokalna w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej.

Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 15 września br. roku usunięto około 44% biomasy magazynowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Proces usuwania biomasy magazynowanej luzem w tej lokalizacji jest drugim etapem przyjętego planu, a jego zakończenie nastąpi w terminie do 15 października br.

W ostatnim etapie, którego zakończenie zaplanowane jest na dzień 31 października br., CEZ Chorzów usunie pozostałe zapasy biomasy z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej), tj. biomasę magazynowaną w opakowaniach typu „big bag” lub magazynową w betonowych boksach.

Spółka pragnie ponownie przypomnieć, że podjęte wyżej opisane działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych poza terenem instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów.

 

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy

 

Byłe i obecne tereny Zakładów Azotowych w Chorzowie, rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej – 16 września br.