Jak aplikować?

SPONSORING

ZASADY WNIOSKOWANIA

Wniosek o sponsoring należy przesłać na adres odpowiedniej spółki: CEZ Skawina pomagamy.skawina@cezpolska.pl lub CEZ Chorzów pomagamy.chorzow@cezpolska.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

DAROWIZNY

ZASADY WNIOSKOWANIA

Wniosek o darowiznę należy przesłać na adres odpowiedniej spółki: CEZ Skawina pomagamy.skawina@cezpolska.pl lub CEZ Chorzów pomagamy.chorzow@cezpolska.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

OCENA WNIOSKÓW

Wnioskodawca otrzyma informację o wynikach postępowania na mail podany we wniosku.

Umowy sponsoringu zostaną zawarte jedynie z wybranymi Wnioskodawcami.