Jak aplikować?

SPONSORING

ZASADY WNIOSKOWANIA

Wniosek o sponsoring należy przesłać na adres pomagamy@cezpolska.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

DAROWIZNY

ZASADY WNIOSKOWANIA

Wniosek o darowiznę należy przesłać na adres pomagamy@cezpolska.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wniosek o darowiznę
  • odpis KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu
  • statut określający działalność podmiotu
  • potwierdzenie numeru rachunku z banku

OCENA WNIOSKÓW

Złożone wnioski raz w miesiącu ocenia wewnętrzna komisja.

Terminy kolejnych spotkań

W ciągu 30 dni kalendarzowych od posiedzenia komisji. Wnioskodawca otrzyma informację o wynikach postępowania na mail podany we wniosku.

Umowy sponsoringu zostaną zawarte jedynie z wybranymi Wnioskodawcami.

Uprzejmie prosimy, aby kompletny wniosek wraz wymaganymi dokumentami został przesłany na adres pomagamy@cezpolska.pl nie później niż na 3 dni robocze przed spotkaniem komisji. Dziękujemy!

Kontakt

Tel.: +48 12 277 8005
E-mail: pomagamy@cezpolska.pl