25. 8. 2020

Stanowisko Spółki CEZ Chorzów S.A.

Nawiązując do deklaracji złożonych w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów S.A. („CEZ Chorzów“) z Prezydentem Miasta Chorzowa, niniejszym w imieniu CEZ Chorzów potwierdzamy, iż wdrożony został plan działań mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania wonnego paliwa biomasowego zgromadzonego na składowiskach wykorzystywanych przez Spółkę.

W ramach podjętych działań, w pierwszym rzędzie wywożone są zapasy biomasy w formie łusek lub peletu słonecznika składowane luzem z miejsc magazynowania na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej. Równolegle we wrześniu rozpoczęte zostanie wywożenie biomasy w tej samej postaci, składowanej luzem z terenu nieruchomości należącej do CEZ Chorzów zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Procesy te skutkować mają całkowitym usunięciem biomasy składowanej luzem z wyżej wymienionych miejsc składowania.

Po zakończeniu procesów usunięcia biomasy składowanej luzem, w dalszej kolejności przeprowadzony zostanie proces wywiezienia biomasy magazynowanej w formie spakowanej w tzw. big bagach z terenu miejsc składowania w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej w Chorzowie.

Po usunięciu biomasy z wyżej wspomnianego składowiska definitywnie zakończone zostanie wykorzystanie przez CEZ Chorzów byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie dla celów magazynowania lub przechowywania paliw biomasowych. Podjęte działania wyeliminują więc możliwe oddziaływania zapachowe, których źródłem jest magazynowanie paliw przez CEZ Chorzów w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej w Chorzowie.

Podkreślamy, że proces usunięcia biomasy Zarząd traktuje priorytetowo. Jest on jednak uzależniony od wydajności procesów spalania paliwa w instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów. Mając na uwadze powyższe przedstawiamy poniżej harmonogram realizacji poszczególnych etapów przyjętych działań:

  • Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych Terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 15.09.2020
  • Usunięcie biomasy składowanej w big bagach z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) do 15.10.2020
  • Usunięcie zapasów biomasy składowanej luzem z nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie do 31.10.2020

W ocenie CEZ Chorzów podjęte działania przyniosą społecznie oczekiwaną poprawę w zakresie możliwych emisji wonnych, które są lub mogą być pochodną działalności prowadzonej przez CEZ Chorzów.

 

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy