19. 3. 2020

Grupa CEZ zarobiła w ubiegłym roku 14,5 miliarda koron, o 4 miliardy więcej w porównaniu z rokiem poprzednim

Główne wskaźniki finansowe za rok 2019 kształtowały się w sposób następujący:

  • Przychody ze sprzedaży osiągnęły 206,2 mld CZK
  • Wynik operacyjny przed odpisami (EBITDA) wyniósł 60,2 mld CZK
  • Zysk netto osiągnął wartość 14,5 mld CZK
  • Wynik netto oczyszczony z wpływu czynników nadzwyczajnych osiągnął poziom 18,9 mld CZK

Wynik operacyjny przed odpisami (EBITDA) osiągnął poziom 60,2 mld CZK, co oznacza poziom wyższy od wypracowanego rok wcześniej o 21%. Zysk netto wzrósł o 38% osiągając poziom 14,5 mld CZK. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu cen realizacyjnych wyprodukowanej energii elektrycznej w Republice Czeskiej. Wynik netto oczyszczony z wpływu czynników nadzwyczajnych osiągnął wartość 18,9 mld CZK.

Produkcja energii elektrycznej wyniosła 64,6 TWh, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z wynikami produkcji w roku poprzednim. W bezemisyjnych czeskich elektrowniach atomowych w roku 2019 wyprodukowano 30,2 TWh energii elektrycznej, co w porównaniu z ilością energii wyprodukowanej rok wcześniej oznacza wzrost o 0,3 TWh. 

Zbiorcze wskaźniki grupowe Grupy CEZ w roku 2019 udało się zrealizować w sposób następujący:

  • skorygowany wynik EBITDA Grupy CEZ osiągnięty w 105,3%.
  • skorygowany wynik EBITDA zespołu Eksploatacja zrealizowany na poziomie 108,9%.
  • skorygowany wynik EBITDA zespołu Rozwój zrealizowany na poziomie 101,3%.

W kontekście aktualnych trendów w energetyce Grupa CEZ  w czerwcu 2019 roku zaktualizowała swoją strategię działania. Geograficznie strategia rozwoju skierowana jest przede wszystkim na rynek krajowy (czeski), zaś za granicą rozkoncentruje się przede wszystkim na rozwoju segmentu nowoczesnych usług energetycznych (esco). Już w 2019 roku Grupa CEZ nabyła nowe spółki ESCO, których roczna EBITDA przekracza 0,6 miliarda CZK.

W roku bieżącym, pomimo wyraźnego spadku cen hurtowych na giełdach w ostatnim kwartale, CEZ przewiduje dalszy wzrost zysku. W roku 2020 Grupa CEZ oczekuje wyniku EBITDA na poziomie 63 – 65 mld CZK oraz zysku netto na poziomie 21 – 23 mld CZK.

Iwona Čechová, Manager ds. Marketingu i Komunikacji Grupy CEZ w Polsce