4. 1. 2021

CEZ Skawina dzieli się ciepłem z potrzebującymi

Już po raz 14. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku łączne środki przekazane przez parterów akcji pomogą w bieżącej działalności aż 33 organizacjom. Elektrownia CEZ Skawina, tradycyjnie przekazała wsparcie w wysokości 25 000 zł – kwota ta trafił do 8 organizacji niosących pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Krakowa oraz okolic.

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa niestety nie mogła odbyć się tradycyjna, uroczysta gala wręczenia symbolicznych czeków reprezentantom wybranych organizacji. W związku z wyjątkową sytuacją, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował specjalny materiał filmowy poświęcony tegorocznej akcji i będący uroczystym zwieńczeniem 14 edycji programu „Podzielmy się ciepłem” - zapraszamy do obejrzenia.

Inicjatywy długofalowe, niosące realne wsparcie są dla nas niezwykle wartościowe. Cieszymy się, że akcja „Podzielmy się ciepłem” na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez władze miasta Krakowa, a elektrownia CEZ Skawina jako jeden z głównych partnerów inicjatywy, może po raz kolejny przekazać swoje wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują – podsumowuje Jaromír Pečonka, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CEZ Skawina.

Celem akcji realizowanej od 2007 roku jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. W oparciu o tę listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.

Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest realizowana przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z partnerami: CEZ Skawina S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie.