15. 10. 2020

BIOMASA USUNIĘTA ZE SKŁADOWISKA PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W CHORZOWIE

Zgodnie z deklaracją złożoną w dniu 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa, Spółka całkowicie usunęła zapas paliwa biomasowego składowanego luzem przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Dnia 14 października br., Spółka zrealizowała II etap harmonogramu przyjętego i przedstawionego władzom miasta Chorzowa, co oznacza, że Spółka wykonała prace przedterminowo.

Spółka pragnie przypomnieć, że we wrześniu br., w ramach zrealizowanego I etapu harmonogramu, całkowicie usunęła zapasy biomasy składowanej luzem z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej). W ramach działań wywieziony został cały zapas biomasy magazynowanej luzem w formie peletu z łuski słonecznika.

Wyżej opisane działania doprowadziły do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych z wyjątkiem terenu instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów.

Ponad wyżej opisane działania, Spółka wykonała już część prac zaplanowanych w ramach III etapu planu. Z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) została usunięta biomasa magazynowana w betonowych boksach. Zaplanowane na dzień 31 października br. usunięcie biomasy magazynowanej w opakowaniach typu „big bag” jest ostatnim etapem przyjętego planu.

Sebastian Włodarski, Rzecznik Prasowy