Certyfikaty

Przedstawiamy posiadane certyfikaty, deklaracje, aprobaty oraz procedurę reklamacyjną.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Procedura reklamacyjna  
Popiół lotny do betonu - certyfikat  
Piasek żużlowy - krajowa deklaracja zgodności  
Duraset - aprobata techniczna