Oferta elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.

O elektrociepłowni

Uruchomiona 1 listopada 2003 roku, nowo wybudowana elektrociepłownia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, gwarantującym bardzo wysoką niezawodność dostaw ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji. CEZ Chorzów we współpracy z lokalnym dystrybutorem, firmą Tauron Ciepło zaopatruje w ciepło sieciowe na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej obszar Chorzowa, Siemianowic, Katowic i Świętochłowic.

Funkcjonowanie CEZ Chorzów, oparte j na podpisanych długoterminowych kontraktach w zakresie dostaw i transportu paliwa oraz kamienia wapiennego i utylizacji odpadów sprawia, że cena ciepła z CEZ Chorzów jest jedną z najniższych na Śląsku i stanowi gwarancję przewidywalności cen dla odbiorców ciepła w długiej perspektywie. Odbiór ciepła z CEZ Chorzów minimalizuje więc ryzyko znaczącej podwyżki cen ciepła, w odróżnieniu np. od gazu lub oleju opałowego. Cena ciepła dostarczanego z elektrociepłowni CEZ Chorzów jest regulowana i gwarantowana taryfą, zatwierdzaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Moc cieplna osiągalna elektrociepłowni wynosi 500 MWt. Gwarantuje to wysoką niezawodność dostaw ciepła.

Zasady współfinansowania nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.

1. Dla obiektów przyłączonych do sieci cieplnej w zakresie centralnego ogrzewania (c.o) ale dotychczas pozyskujących ciepłą wodę użytkową (c.w.u) w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody, podgrzewacze elektryczne lub kotłownie gazowe

Rola i zadania uczestników projektu:

Inwestor:

  • wnioskuje o wydanie warunków technicznych oraz wykonuje dokumentację projektową przedsięwzięcia,
  • uzyskuje wymagane prawem pozwolenia na budowę,
  • adaptuje lub wykonuje instalację cwu.

CEZ Chorzów S.A. :

  • zwraca Inwestorowi część wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji c.w.u. w wysokości 250 000 zł/1MW zamówionej mocy cieplnej dla tych potrzeb.

Tauron Ciepło:

  • dostarcza i montuje wymiennik c.w.u oraz zapewnia dostawę ciepła sieciowego o parametrach niezbędnych do podgrzania wody zimnej (z wyłączeniem obiektów zasilanych poprzez sieci niskoparametrowe) do określonej przepisami temperatury.

2. Dla noworealizowanych lub istniejących budynków, niepodłączonych do sieci cieplnej i zasilanych z alternatywnych źródeł energii:

Rola i zadania uczestników projektu:

Inwestor:

  • wnioskuje o wydanie warunków technicznych oraz wykonuje określoną w nich dokumentację projektową,
  • uzyskuje wymagane prawem pozwolenia na budowę,
  • wykonuje instalacje wewnętrzne w budynku.


CEZ Chorzów S.A.:

  • udział w tych przedsięwzięciach odbywa się na warunkach uzgodnionych z Tauron Ciepło


Tauron Ciepło:

  • współfinansuje inwestycje na zasadach określonych w umowie o przyłączenie zawartej z Inwestorem.


W przypadku zamówionej mocy o wartości innej niż 1 MWt, dofinansowanie ze strony CEZ Chorzów zostanie naliczone proporcjonalnie do inwestycji.

Kontakty

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z ciepła sieciowego na terenie Chorzowa, Siemianowic, Katowic i Świętochłowic, bądź macie uwagi i pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym przedstawicielem:

Janusz Mańka

Manager ds. Produkcji CEZ Chorzów

Tel:+48 32 770 42 02
Fax:+48 32 7714020

e - mail: janusz.manka@cezpolska.pl

Jacek Miś

Główny Specjalista ds. Kontroli Eksploatacji CEZ Chorzów

Tel:+48 32 770 42 60

e - mail: jacek.mis@cezpolska.pl