Struktura własnościowa

Właścicielem 100% akcji CEZ Skawina S.A. jest CEZ Polska Sp. z o.o. - spółka zależna ČEZ, a. s.