Struktura własnościowa

100% udziałów w CEZ Chorzów S.A. posiada CEZ Polska Sp. z o.o. - spółka zależna ČEZ, a. s.