Profil

CEZ Chorzów S.A. to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce wybudowana celem odtworzenia mocy produkcyjnej Elektrowni Chorzów S.A. W tym celu Zarząd Elektrowni Chorzów 14 maja 1991 r. powołał Spółkę ELCHO, która obecnie funkcjonuje pod nazwą CEZ Chorzów.

CEZ Chorzów S.A.  jest jednym z dwóch największych dostawców ciepła dla miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie. Produkcja ciepła w elektrociepłowni pokrywa około 35% zapotrzebowania w tym systemie ciepłowniczym.

Moc osiągalna elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A. wynosi 208 MW (netto) mocy elektrycznej i 500 MW mocy cieplnej wytwarzanej w 2 blokach składających się z cyrkulacyjnego kotła fluidalnego (CFB) i parowego turbozespołu kondensacyjno-upustowego. Wytworzona energia elektryczna sprzedawana jest do spółek obrotu, zaś energia cieplna sprzedawana jest głównie do Tauron Ciepło S.A.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Chorzów S.A.
Ulica M. Skłodowskiej-Curie 30
Miasto Chorzów
Kod pocztowy 41-503
Telefon +48 32 771 40 01
Fax +48 32 771 40 20
E-mail sekretariat.chorzow@cezpolska.pl
Strona WWW www.cezpolska.pl
REGON 271071790
NIP 6270013435
KRS 0000541490
Kapitał zakładowy 119 700 000 PLN