Terminy cyklicznych spotkań komisji

Uprzejmie prosimy, aby kompletny wniosek wraz wymaganymi dokumentami został przesłany do nas nie później niż na 3 dni robocze przed spotkaniem komisji. Dziękujemy!

30 stycznia 2020
27 lutego 2020
26 marca 2020
30 kwietnia 2020
28 maja 2020
25 czerwca 2020
30 lipca 2020
27 sierpnia 2020
24 września 2020
29 października 2020
26 listopada 2020
17 grudnia 2020