11. 9. 2019

CEZ Skawina podpisała umowę na modernizację turbiny

Spółki CEZ Skawina S.A. i Remak - Energomontaż S.A. podpisały umowę na wykonanie turbiny kondensacyjno - upustowej WK-100-6M produkcji LMZ o numerze stacyjnym TG-3. Realizacja zadania potrwa od października 2019 do marca 2020 roku.

Modernizacja obejmie część przepływową turbiny, remont armatury i urządzeń pomocniczych wraz z transformatorami.

Wykonanie modernizacji pozwoli na przedłużenie żywotności turbiny o kolejne 8 lat. Dodatkowo, poprawie ulegnie wskaźnik Heat Rate (HR), który określa sprawność turbiny. Zmniejszy się on z 9 800 kJ/MWh do 9 100 kJ/MWh, co przełoży się na większą efektywność urządzenia.

Dzięki wpisaniu zadania obejmującego modernizację turbiny TG3 do Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI), po zakończeniu modernizacji i wykazaniu poprawy wskaźnika HR, Elektrownia CEZ Skawina będzie mogła wystąpić o przyznanie darmowych uprawnień CO2.