OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Dział Zakupów zajmuje się m.in. nabywaniem towarów i usług na potrzeby spółek z Grupy Kapitałowej CEZ w Polsce organizując postępowania przetargowe niepodlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Nieustannie poszukujemy dostawców w szerokim zakresie nabywanych dóbr i usług.

Jeśli są Państwo zainteresowani włączeniem Waszej firmy do naszej bazy danych i otrzymywaniem zapytań ofertowych, uprzejmie zapraszamy do rejestracji firmy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl/contractor/register

CEZ Polska wdrożyła system zakupowy działający na platformie internetowej, który jest miejscem obsługującym procesy zakupowe realizowane przez Grupę CEZ w Polsce. Dzięki rejestracji na platformie internetowej można otrzymywać automatyczne informacje o uruchomionych postępowaniach zakupowych w wybranych kategoriach oraz składać (po zalogowaniu) oferty w formie elektronicznej. Pod niniejszym linkiem znajdziecie Państwo aktualne postępowania zakupowe prowadzone dla podmiotów z Grupy CEZ w Polsce: https://zakupy.cezpolska.pl/auction/auction

Szczegółowe informacje dotyczące działania i korzystania z platformy internetowej znajdziecie Państwo (po zalogowaniu) na stronie https://zakupy.cezpolska.pl w zakładce pomoc.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz Kodeksem Etycznym Grupy CEZ

Ogólne warunki umowy

Kodeks Etyczny Grupy CEZ

Zapraszamy do rejestracji i ofertowania!

CEZ Polska sp. z o.o. przy przetwarzaniu otrzymanych danych przestrzega wszelkich zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie), w szczególności przysługują Państwu wszystkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą określone w Rozporządzeniu. Treść obowiązku informacyjnego administratora danych dostępna jest tutaj.