Władze

Martin Hančar

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Martin Hančar jest absolwentem kierunków: Elektroenergetyka (Produkcja i Dystrybucja Energii Elektrycznej) oraz studiów podyplomowych: Współczesne Kierunki Ciepłownictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Brnie w Republice Czeskiej.

Swoją karierę rozpoczął w spółce OKD a.s., następnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Karvinie, w Elektrowni Dětmarovice a.s., w spółce HTS, a.s oraz ponownie w Elektrowni Dětmarovice a.s. należącej do Grupy ČEZ. W latach 2008 do 2019 obejmował funkcję Prezesa Zarządu spółki CEZ Skawina S.A., a od stycznia 2020 do marca 2022 członka Rady Nadzorczej tejże spółki. Ponadto pracował również w Bułgarii, gdzie od lipca 2011 do lutego 2012 obejmował stanowisko Prezesa Zarządu w Elektrowni TEC Varna EAD.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego czeskiej Elektrowni Dětmarovice. Ponadto w kwietniu 2022 roku objął równocześnie stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółkach CEZ Skawina S.A. i CEZ Chorzów S.A.

Marek Jaglarz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

Marek Jaglarz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, w zakresie ochrony środowiska, energetyki, zarządzania i finansów.

Swoją karierę rozpoczął w Biurach Projektów „Prodlew", „Hortex", a następnie w Biurze Rozwoju Krakowa. Od 1992 roku był V-ce Prezesem, a następnie Prezes Zarządu MPEC SA w Krakowie. Od 2007 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Piotr Koczwara

Członek Zarządu, Manager ds. Zarządzania Majątkiem

Piotr Koczwara jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zawodowo jest związany z elektrownią CEZ Skawina od 1994 roku. Od 2010 roku pełni funkcje managerskie: najpierw jako Manager ds. Zarządzania Zmianami, następnie Manager ds. Zakupów. Od 1 maja 2016 roku sprawuje stanowisko Managera ds. Zarządzania Majątkiem w CEZ Polska. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2016 roku został powołany na Członka Zarządu CEZ Skawina.