Profil

Początki Elektrowni Skawina sięgają 1957 roku - wówczas to rozpalono pierwszy kocioł i uruchomiono pierwszą turbinę o mocy 50 MWe. Budowę elektrowni o mocy elektrycznej 550 MW zakończono w 1961 roku. W tamtych czasach Elektrownia Skawina była jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w swojej branży. W 1999 roku rozpoczął się proces prywatyzacji Elektrowni Skawina i w 2002 roku Skarb Państwa sprzedał akcje spółki firmie PSEG Poland Distribution BV, należącej do amerykańskiego koncernu PSEG Global, która z kolei po kilku latach, w roku 2006 odsprzedała swoje akcje Grupie CEZ. W 2015 roku Elektrownia Skawina S.A. zmieniła nazwę na CEZ Skawina S.A., podkreślając tym samym przynależność do jednego z największych koncernów energetycznych, jakim jest Grupa CEZ.

Obecnie CEZ Skawina to wciąż jedna z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedna z większych w Małopolsce. Jest producentem energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem oraz dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

Elektrownia posiada duży potencjał techniczny i technologiczny o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 330 MW, 2 hydrogeneratory o łącznej mocy elektrycznej 2,46 MW oraz węzły ciepłownicze pozwalające na produkcję energii cieplnej.

Od lat 70. elektrownia dostarcza ciepło do systemu ciepłowniczego Skawiny, a od 1986 roku do Krakowa. Jest drugim, co do wielkości, dostawcą ciepła i pokrywa około 25% zapotrzebowania w aglomeracji krakowskiej, zasilając sieć ciepłowniczą głównie w jej zachodniej i południowo-zachodniej części. Skawińskie ciepło ogrzewa m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, stadiony Wisły i Cracovii oraz Zamek Królewski na Wawelu.

CEZ Skawina prowadzi szeroki zakres inwestycji, których celem jest dostosowanie elektrowni do nowych i zaostrzonych wymogów ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W latach 2007-2008 wybudowano i uruchomiono instalację odsiarczania spalin, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki spadła o 92%, a także spowodowała redukcję emisji innych zanieczyszczeń, takich jak chlor, fluor czy rtęć. Dwie bliźniacze nitki IOS pozwalają odsiarczyć maksymalnie 1 230 000 Nm3 spalin. Dzięki instalacji emisja obniżyła się z poziomu ok. 8 kg SO2/MWh do poziomu poniżej 2 kg SO2/MWh. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i był największą inwestycją zagraniczną Grupy CEZ w tym czasie.

W październiku 2017 roku podpisano umowę na budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED, jak i konkluzji BREF/BAT. Zadaniem instalacji jest redukcja tlenków azotu w spalinach do poziomu poniżej 150 mg/Nm3. Inwestycja została zrealizowana etapowo: pierwsza nitka została przekazana do eksploatacji w III kwartale 2019 roku, a druga bliźniacza nitka w II kwartale 2020 roku.

Głównym odbiorcą wytwarzanego przez elektrownię ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Elektrownia w 2010 roku została laureatem Diamentów Forbesa - nagrody przyznawanej przedsiębiorstwom najszybciej zwiększającym swoją wartość.

Właścicielami 100% akcji CEZ Skawina S.A. są firmy z Grupy CEZ, zależne od ČEZ, a.s.

Podstawowe dane dotyczące Spółki

Nazwa firmy CEZ Skawina S.A.
Ulica Piłsudskiego 10
Miasto Skawina
Kod pocztowy 32-050
Telefon +48 12 276 20 00
Fax +48 12 276 59 30
E-mail sekretariat.skawina@cezpolska.pl
Strona WWW www.cezpolska.pl
REGON 351150710
NIP 6750001478
KRS 0000038504
Kapitał zakładowy 47 004 200 PLN