Dane techniczne

Potencjał wytwórczy i możliwości produkcyjne elektrowni

Moc elektryczna zainstalowana 330 MWe
Moc elektryczna osiągalna w kondensacji 220 MWe
Moc cieplna zainstalowana 588 MWt
Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co. 438 MWt
Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech. 54 MWt

 

Podstawowe urządzenia wytwórcze

8 kotłów parowych i 3 turbozespoły

Parametry pary na wlocie do turbiny TG-3, TG-5 535°C i 8,8 MPa
Parametry pary na wlocie do turbiny TG-6 540°C i 10 MPa
Moc znamionowa elektryczna generatorów TG 3,4,5,6 110 MWe
Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora Skawinka 1,6 MWe
Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora Borek 0,86 MWe

 

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2018 roku:

 Węgiel kamienny  99,77%
 Olej opałowy ciężki  00,23%

 

Wpływ na środowisko wytworzonego ciepła w zakresie emisji w 2018 roku:

 CO2  282 460 Mg
 SO2        468 Mg
 NOx        371 Mg
 Pyły            6 Mg
 Odpady radioaktywne            0 Mg

 

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2019 roku:

 Węgiel kamienny  91,45%
 Olej opałowy ciężki    0,32%
Biomasa    8,23%

 

Wpływ na środowisko wytworzonego ciepła w zakresie emisji w 2019 roku:

 CO2  258 007 Mg
 SO2        329 Mg
 NOx        325 Mg
 Pyły          10 Mg
 Odpady radioaktywne            0 Mg