Dane techniczne

Potencjał wytwórczy i możliwości produkcyjne elektrowni

Moc elektryczna zainstalowana 330 MWe
Moc elektryczna osiągalna w kondensacji 220 MWe
Moc cieplna zainstalowana 588 MWt
Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co. 588 MWt
Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech. 54 MWt

 

Podstawowe urządzenia wytwórcze

6 kotłów parowych i 3 turbozespoły

Parametry pary na wlocie do turbiny TG-3, TG-5 535°C i 8,8 MPa
Parametry pary na wlocie do turbiny TG-6 540°C i 10 MPa
Moc znamionowa elektryczna generatorów TG 3,5,6 110 MWe
Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora MEW Skawina II 0,92 MWe
Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora Borek 0,86 MWe

 

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2021 roku:

 Węgiel kamienny  99,73%
 Olej opałowy ciężki  00,27%
Biomasa    0,00%

 

Wpływ na środowisko wytworzonego ciepła w zakresie emisji w 2021 roku:

 CO2  320 400 Mg
 SO2        164 Mg
 NOx        215 Mg
 Pyły            4 Mg
 Odpady radioaktywne            0 Mg

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2020 roku:

 Węgiel kamienny  90,28%
 Olej opałowy ciężki  00,26%
Biomasa    9,46%

 

Wpływ na środowisko wytworzonego ciepła w zakresie emisji w 2020 roku:

 CO2  262 200 Mg
 SO2        227 Mg
 NOx        272 Mg
 Pyły            4 Mg
 Odpady radioaktywne            0 Mg

 

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła w 2019 roku:

 Węgiel kamienny  91,45%
 Olej opałowy ciężki    0,32%
Biomasa    8,23%

 

Wpływ na środowisko wytworzonego ciepła w zakresie emisji w 2019 roku:

 CO2  258 007 Mg
 SO2        329 Mg
 NOx        325 Mg
 Pyły          10 Mg
 Odpady radioaktywne            0 Mg