Władze

Jerzy Kanafek

Prezes Zarządu

Jerzy Kanafek ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, o specjalności mineralne materiały budowlane. Praca magisterska, a następnie cała kariera zawodowa jest związana z popiołami lotnymi z energetyki.

W latach 1984 – 1989 pracował w przedsiębiorstwie Prefabet Bielsko – Biała ,wytwarzającym popiołowy beton komórkowy, następnie  w Tyskich firmach Emar i Unidom, a przez kolejne kilkanaście lat, począwszy od 1991 roku, zajmował różne stanowiska w Przedsiębiorstwie Utex w Rybniku, ostatnio pełnił tam funkcję szefa rozwoju. Jest współautorem sześciu patentów i kilku publikacji specjalistycznych.

W 2000 roku ukończył studia podyplomowe w krakowskiej AGH w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1.10.2009 pracuje w CEZ Produkty Energetyczne Polska na stanowisku Dyrektora Technicznego, a od 09.11.2010 na stanowisku Prezesa Zarządu.

Piotr Pyszny

Członek Zarządu

Piotr Pyszny ukończył Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. W 2003 roku uzupełnił wykształcenie na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

W latach 2003 – 2009 pracował w przedsiębiorstwie Utex, zajmującym się gospodarką ubocznymi produktami spalania z energetyki. Pracował m.in. na stanowisku Kierownika Dyspozytury Rybnik, gdzie był odpowiedzialny za kompleksową organizację zagospodarowania odpadów paleniskowych z Elektrowni Rybnik.

Od 1.10.2009 pracuje w CEZ Produkty Energetyczne Polska na stanowisku Zastępcy Dyrektora Technicznego, a od 09.11.2010 na stanowisku Członka Zarządu.

Daniel Prymus

Członek Zarządu

Daniel Prymus ukończył Wydział Ekonomii w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Od 2000 r. pracował w firmach energetycznych i instytucjach państwowych jako analityk oraz kierownik działu.

Od 2008 roku był specjalistą ds. handlowych w ČEZ Energeticke produkty s.r.o. Od 19.01.2009 r. członek Zarządu CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.