Profil

Spółka powstała w 2009 roku jako przedsiębiorstwo, którego głównym zadaniem jest gospodarowanie Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) wytwarzanymi w elektrowniach i elektrociepłowniach w Grupie CEZ. Jako UPS rozumie się popioły i żużle ze spalania węgla, a także odpady powstające
z odsiarczania spalin metodami wapiennymi.

Właścicielem 100% udziałów w CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. jest ČEZ, a.s.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.
Ulica M. Skłodowskiej-Curie 30
Miasto Chorzów
Kod pocztowy 41-503
Telefon +48 32 770 42 51
Fax +48 32 771 40 15
e-mail biuro@cezep.pl
Strona www www.cezep.pl
REGON 241093450
NIP 2050001787
KRS 0000321795
Kapitał zakładowy 800 000 PLN
Numer BDO 000014293