Nasza oferta

Spółka CEZ Produkty Energetyczne Polska zaprasza do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi, zwłaszcza pochodzącymi ze spalania węgla i z innych procesów przemysłowych. Oferujemy odbiór z zakładów wytwórczych i dalsze postępowanie zgodnie z najlepszą techniką i zgodnie z obowiązującym prawem. Dzięki doświadczonej kadrze, zwartej strukturze i dużej operatywności gwarantujemy elastyczność i szybkość działania.

Produkty:

  • Piasek żużlowy SK - produkowany na bazie żużla z elektrowni CEZ Skawina może być stosowany jako podłoże budowlane oraz do wyrównywania terenu, wymiany gruntów oraz do budowania nasypów według zaleceń zawartych w normie PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Wymagania i badania. Materiał ten może być używany do innych celów, na przykład do produkcji betonów lekkich lub ceramiki budowlanej.
  • Popiół lotny do betonu - wytwarzany w CEZ Skawina posiada certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy, który potwierdza zgodność wyrobu z normą PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Jest wykorzystywany przede wszystkim jako dodatek do produkcji betonu komórkowego, betonu zwykłego oraz cementu.
  • Duraset - spoiwo geotechniczne produkowane na bazie popiołów fluidalnych, znajdujące zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym i rekultywacjach.

Usługi:

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, zwłaszcza Ubocznych Produktów Spalania (UPS)
  • Usługi techniczne dla elektrowni w zakresie obsługi urządzeń obszaru odpopielania, odżużlania, odsiarczania i nawęglania