Władze

Martin Hančar

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Martin Hančar jest absolwentem kierunków: Elektroenergetyka (Produkcja i Dystrybucja Energii Elektrycznej) oraz studiów podyplomowych: Współczesne Kierunki Ciepłownictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Brnie w Republice Czeskiej.

Swoją karierę rozpoczął w spółce OKD a.s., następnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Karvinie, w Elektrowni Dětmarovice a.s., w spółce HTS, a.s oraz ponownie w Elektrowni Dětmarovice a.s. należącej do Grupy ČEZ. W latach 2008 do 2019 obejmował funkcję Prezesa Zarządu spółki CEZ Skawina S.A., a od stycznia 2020 do marca 2022 członka Rady Nadzorczej tejże spółki. Ponadto pracował również w Bułgarii, gdzie od lipca 2011 do lutego 2012 obejmował stanowisko Prezesa Zarządu w Elektrowni TEC Varna EAD.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego czeskiej Elektrowni Dětmarovice. Ponadto w kwietniu 2022 roku objął równocześnie stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółkach CEZ Skawina S.A. i CEZ Chorzów S.A.

René Fijak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

René Fijak ukończył Wyższą Szkołę Górniczą - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wydział Maszyn i Urządzeń.

W Grupie CEZ pracuje od 2001 roku. W latach 2001 - 2009 pracował w Elektrowni Dětmarovice, a od 2009 roku zajmował pozycje managerskie w ramach CEZ Polska. W 2012 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji oraz Członka Zarządu spółki CEZ Nowa Skawina.

Od lipca 2014 do marca 2022 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego CEZ Chorzów, a następnie od lutego 2016 do marca 2022 obejmował także stanowisko Prezesa Zarządu elektrociepłowni CEZ Chorzów. Od kwietnia 2022 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego CEZ Chorzów.

Andrzej Michalak

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Andrzej Michalak ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 2006 roku związany jest z Grupą CEZ w Polsce. Od początku kariery zawodowej związany z elektrociepłownią w Chorzowie. Pierwsze doświadczenie zdobywał w Elektrowni Chorzów S.A., która była poprzedniczką obecnej elektrociepłowni, gdzie pracował w pionie wytwórczym oraz w obsłudze handlowej spółki.

Od momentu powstania nowej elektrociepłowni w 2003 roku pracował na stanowisku kontrolera finansowego, początkowo w elektrociepłowni w Chorzowie, później w strukturach Centrum Usług Wspólnych CEZ Polska. Od 2016 roku pełnił obowiązki Managera ds. Kontrolingu w CEZ Chorzów S.A., a od grudnia 2019 roku Dyrektora ds. Finansowych.