Profil

CEZ Chorzów to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce, wybudowana celem odtworzenia mocy produkcyjnej Elektrowni Chorzów S.A. - jednej z najstarszych (1898) elektrowni w Polsce.

Elektrociepłownię Chorzów ELCHO, wówczas jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych elektrociepłowni w Polsce, wybudował w roku 2003 amerykański koncern PSEG. Grupa CEZ kupiła ELCHO od amerykańskiego właściciela w roku 2006. W 2011 roku CEZ stał się 100-procentowym udziałowcem elektrociepłowni.

W 2015 roku Elektrociepłownia Chorzów ELCHO zmieniła nazwę na CEZ Chorzów S.A., podkreślając tym samym przynależność do jednego z największych koncernów energetycznych, jakim jest Grupa CEZ.

CEZ Chorzów przejął rynek energii elektrycznej i ciepła od starej Elektrowni Chorzów, która zaprzestała działalności w 2003 roku. W skład CEZ Chorzów wchodzą dwa bloki energetyczne kondensacyjno - upustowe o mocy elektrycznej 2 x 113 MWe brutto przy pełnej kondensacji i mocy cieplnej 2 x 180 MWt przy pełnej kogeneracji. Oprócz tego CEZ Chorzów posiada dwa wymienniki szczytowe, które umożliwiają osiągnięcie mocy cieplnej w wysokości 500 MWt. Kotły fluidalne zainstalowane w CEZ Chorzów zostały zaprojektowane do spalania węgla kamiennego niskokalorycznego o dużym zasiarczeniu.

Wytwarzane ciepło CEZ Chorzów sprzedaje lokalnemu dystrybutorowi, który przesyła je do odbiorców w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich. Ciepło z elektrociepłowni CEZ Chorzów ogrzewa m.in. katowicki Spodek. Obecnie moc cieplna zamówiona w CEZ Chorzów oscyluje na poziomie 460 MWt.

Elektrociepłownia została zaprojektowana i zbudowana w oparciu o restrykcyjne normy ekologiczne dotyczące emisji pyłów, związków siarki i azotu do powietrza. Od 2008 roku rozpoczęła współspalanie węgla z biomasą. Obecnie udział biomasy w wytwarzaniu energii wynosi około 30%. W roku 2015 energia „zielona" wyprodukowana w CEZ Chorzów osiągnęła swoje maksimum, czyli 450 000 MWh. W międzyczasie uruchomiono instalację odwróconej osmozy, która ograniczyła o 70% zużycie chemikaliów do uzdatniania wody. W 2017 roku powstała instalacja DeNOx, która dostosowała emisję tlenków azotu do limitów emisyjnych Dyrektywy IED i obowiązujących od 2021 roku konkluzji BREF/BAT. 

100% akcji CEZ Chorzów S.A. posiadają spółki zależne z Grupy CEZ, zależne od ČEZ, a.s.

 

STRATEGIA PODATKOWA
W ramach realizacji strategii podatkowej stosujemy najwyższe standardy, zapewniając prawidłową i terminową realizację obowiązków nałożonych przepisami prawa.

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020-_PGK CEZ POLSKA

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021-_PGK CEZ POLSKA

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022-_PGK CEZ POLSKA

POLITYKA ŚRODOWISKOWA W SPÓŁCE CEZ CHORZÓW

W celu ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko spółka Elektrociepłownia CEZ Chorzów S.A. zobowiązuje się do kontynuowania działań już obecnie realizowanych, a polegających na zapobieganiu emisji substancji i energii do środowiska, których efekty naruszałyby wymagania obowiązujących przepisów. Władze Spółki szczególną wagę przywiązują do prowadzenia działalności biznesowej przy spełnianiu wszystkich istotnych wymagań dotyczących zgodności, zwłaszcza tych wynikających bezpośrednio z obowiązujących regulacji prawnych. Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA W CEZ CHORZÓW
ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
CERTYFIKAT ISO CEZ CHORZÓW

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy CEZ Chorzów S.A.
Ulica M. Skłodowskiej-Curie 30
Miasto Chorzów
Kod pocztowy 41-503
Telefon +48 32 771 40 01
Fax +48 32 771 40 20
E-mail sekretariat.chorzow@cezpolska.pl
Strona WWW www.cezpolska.pl
REGON 271071790
NIP 6270013435
KRS 0000541490
Kapitał zakładowy 119 700 000 PLN