Dane techniczne

Elektrociepłownia CEZ Chorzów posiada dwa bliźniacze bloki, z których każdy wyposażony jest w:

1. Kocioł fluidalny CFB OF 420-13,9/540/230 produkcji Foster Wheeler:

 • moc cieplna: 295 MWt
 • przepływ pary: 119,1 kg/s
 • ciśnienie pary: 135,9 bar
 • temperatura pary: 539,0oC

2. Turbozespół:

 • Turbina - SIEMENS upustowo-kondensacyjna
 • Generator - SIEMENS
 • Moc elektryczna brutto: 113,0 MW
 • Moc cieplna: 180,0 MWt
 • Przepływ pary: 112,0 kg/s
 • Ciśnienie pary: 130,0 bar
 • Temperatura pary: 535,0oC

3. Wymienniki ciepła:

 • Przyturbinowe: 180,0 MWt
 • Szczytowe: 250,0 MWt