Władze macierzystej spółki ČEZ, a.s.

Daniel Beneš

Prezes Zarządu

Urodzony w 1970 roku.

Prezes Zarządu od 15 września 2011 roku.

Członek Zarządu od 15 grudnia 2005 roku.

Dyrektor Generalny od 15 września 2011.

Daniel Beneš jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn w Wyższej Szkole Górniczej – Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, a także posiada tytuł MBA przyznany przez Brno Business School Nottingham Trent University.

W latach 1993-1993 pracował jako Dyrektor Sprzedaży w spółce BOHEMIACOAL, a następnie jako Dyrektor spółki HEDVIGA GROUP. W latach 2000 – 2004, pracował na stanowisku Dyrektora zakładu TCHAS, czołowego importera i spółki prowadzącej obrót paliwami w Republice Czeskiej. Od 2004 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. zakupów w spółce ČEZ, a. s. Od 2006 roku był dyrektorem ds. administracji. Od czerwca 2007 roku jest Dyrektorem Zarządzającym. Jednocześnie reprezentuje spółkę ČEZ a.s. we władzach spółek zależnych, gdzie ČEZ, a. s. posiada pakiet kontrolny. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Severočeské doly a.s. oraz ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Martin Novák

Wiceprezes Zarządu

Urodzony w 1971 roku.

Wiceprezes Zarządu od 20 października 2011 roku. Członek Zarządu od 22 maja 2008 roku.

Inżynier Martin Novak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Pradze. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako doradca podatkowy w firmie Price Waterhouse w 1993 roku. Następnie podjął pracę w firmie Česká Rafinérská, gdzie pracował w latach 1996-2001, ostatnio na stanowisku kontrolera – zastępcy dyrektora finansowego. Kolejne pięć lat przepracował w firmach Conoco w Houston oraz ConocoPhillips w Londynie, przy czym w latach 2005 – 2006 był Dyrektorem Finansowym na Europę Środkowo-Wschodnią. Począwszy od 2006 roku pracuje w ČEZ jako dyrektor działu księgowości. Od chwili przyjścia Martina Nováka do CEZ Group, sprawozdawczość wyników została znacznie przyspieszona, wiele procesów zostało uproszczonych, liczba działów księgowości w Grupie została zmniejszona oraz zwiększono wydajność świadczenia usług, co miało bezpośrednie przełożenie na obniżenie kosztów.

Tomáš Pleskač

Wiceprezes Zarządu

Urodzony w 1966 roku.

Członek Zarządu od 26 stycznia 2006 roku.

Tomas Pleskač w 1989 uzyskał tytuł magistra zarządzania w rolnictwie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie. Następnie ukończył kurs operacji giełdowych zorganizowany przez komitet organizacyjny Giełdy Papierów Wartościowych. Ukończył również miesięczny kurs zarządzania elektrowniami atomowymi
w Japonii. Zdobył też tytuł MBA w Prague International Business School.

Pracę w spółce ČEZ podjął po krótkim stażu pracy w Komerční banka a.s.(doświadczenie w kredytowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, weryfikacja projektów deweloperskich, finansowanie przedsiębiorstw). Od początku pracy w elektrowni atomowej Dukovany, przez 9 lat, pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych. Od stycznia 2003 roku, przez cztery miesiące, pracował dla nowego działu ČEZ Distribuce przygotowując integrację spółki ČEZ z regionalnymi spółkami dystrybucji energii. Od 2003 roku pracował dla spółki Severomoravská Energetika należącej do CEZ Group jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy. Od maja 2004 roku jako dyrektor Działu Integracji zarządzał projektem integracyjnym CEZ Group pod nazwą WIZJA 2008.

Ladislav Štěpánek

Członek Zarządu

Urodzony w 1957 roku.

Ladislav Štěpánek uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Czeskiej w Pradze. Pracował w Elektrowni Jądrowej Dukovany (1981 – 1983) I w Przedsiębiorstwie Urządzeń Automatyki (1983-1985). W latach 1985-1993 pracował jako starszy pracownik naukowy w Instytucie Paliw Jądrowych w Pradze- Zbraslav.

W ČEZ początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu, następnie Zastępcy Managera Działu Zakupów. Od 2004 roku był dyrektorem Działu Cyklu Paliwowego, który kontrolował zakup węgla oraz paliw jądrowych. Ladislav Štěpánek jest także reprezentantem ČEZ w wiodących stowarzyszeniach związanych z branżą – jest m.in. Wiceprezesem Zarządu SÚRAO (RAWRA – Radioactive Waste Repository Authority), gdzie reprezentuje producentów odpadów promieniotwórczych w energetyce jądrowej.

Michaela Chaloupková

Członek Zarządu

Urodzona w 1975 roku.

Członek Zarządu od 20 października 2011 roku.

Michaela Chaloupková z Grupą CEZ związana jest od 2003 roku. Od 2007 do 2008 roku zajmowała stanowisko Managera Zintegrowanego Działu Zakupów. Od 1 stycznia 2012 jest Dyrektorem Działu Zakupów (od 1 stycznia 2014 Wydział Administracji).

Pavel Cyrani

Członek Zarządu

Urodzony w 1976 roku.

Członek Zarządu od 20 października 2011 roku.

Pavel Cyrani pracuje w Grupie CEZ od 2005 roku. W tym czasie zarządzał Departamentem Zarządzania Aktywami, Działem Kontrolingu oraz Wydziałem Finansów. Pavel Cyrani zanim dołączył do ČEZ, a. s. pracował jako konsultant w firmie McKinsey & Company, gdzie specjalizował się w branży energetycznej. Pavel Cyrani jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Pradze, Wydział Handlu Zagranicznego. Kończył także studia MBA z zakresu finansów w Kellogg School of Management w USA.