Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu spółki ČEZ, a.s.        
  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014
Republika Czeska  69,78% 69,78% 69,78% 69,78%
ČEZ, a.s. 0,72% 0,72% 0,72% 0,72%
Pozostałe osoby prawne 23,62% 22,83% 22,20% 22,34%
Osoby fizyczne 5,88% 6,67% 7,30% 7,16%

Struktura akcjonariatu

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Republika Czeska  65,99 63,39% 69,37% 69,78%
Pozostałe osoby prawne 19,04% 12,97% 4,43% 2,34%
w tym czeskie 10,24% 11,59% 3,14% 1,22%
  zagraniczne 8,80% 1,38% 1,29% 1,12%
Osoby fizyczne 4,14% 4,44% 5,42% 5,13%
w tym: czeskie 4,04% 4,43% 5,27% 4,43%
  zagraniczne 0,10% 0,12% 0,15% 0,70%
Fundusze inwestycyjne 10,83% 19,09% 20,79% 22,75%