Profil

Profil

Baltic Green I Sp. z o.o. rozwija projekt budowy farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanej na terenach północnej Polski oraz pozyskuje konieczne finansowanie dla realizacji tej inwestycji. Spółka koncentruje swoje prace na dalszym postepowaniu po uzyskaniu pozwolenia na budowę, czyli przygotowaniu projektu do kolejnych etapów realizacji farmy wiatrowej - fazy konstrukcyjnej oraz operacyjnej.

Baltic Green Sp. z o.o.

Potencjał spółki oparty jest na kompetentnym i stabilnym zespole specjalistów oraz konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska, energetyki, planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.

Właścicielem 100 % udziałów Baltic Green I jest podmiot należący do Grupy CEZ, zależny od spółki ČEZ, a. s.

 

Baltic Green Sp. z o.o.


Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy   Baltic Green I Sp. z o.o.
Ulica Marynarska 11
Miasto Warszawa
Kod pocztowy 02-674
Telefon +48 22 444 08 81
Fax +48 22 395 58 29
E-mail biuro@balticgreen.pl
REGON 146412057
NIP 521-364-05-36
KRS 0000441069
Kapitał zakładowy 470 000  PLN

Baltic Green Sp. z o.o.