Profil

Spółka działa na polskim rynku od 1991 roku. Do Grupy CEZ dołączyła w 2018 roku. Obecnie jej zespół liczy ponad 160 osób. Spółka jest ekspertem w zakresie rozwiązań ciepłowniczych dla przedsiębiorstw oraz podmiotów z sektora publicznego. Metrolog oferuje kompleksową realizację projektów, począwszy od przygotowania założeń realizacji i projektu, aż po jej wdrożenie i serwis.

Spółka proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie:

  • kompaktowych węzłów cieplnych
  • energetyki cieplnej
  • budownictwa kubaturowego
  • systemów uzdatniania wody
  • instalacji przemysłowych.

Ponadto firma:

  • przygotowuje projekty, koncepcje i analizy w zakresie systemów ciepłowniczych i stacji uzdatniania wody
  • świadczy usługi serwisowe i konserwacyjne oferowanych urządzeń i wykonanych instalacji
  • prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów i urządzeń dla ciepłownictwa.

Właścicielem 100 % udziałów spółki Metrolog Sp. z o. o. jest podmiot należący do Grupy CEZ, zależny od spółki ČEZ, a. s.

Podstawowe dane o spółce

Nazwa firmy Metrolog Sp. z o.o.
Ulica Kościuszki 97
Miasto Czarnków
Kod pocztowy 64-700
Telefon +48 67 255 34 39 wew. 231
Fax +48 67 255 20 63
E-mail metrolog@metrolog.com.pl
Strona www www.metrolog.com.pl
REGON 570865738
NIP 763-18-61-838
KRS 0000071593
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN