Terminy cyklicznych spotkań komisji

Uprzejmie prosimy, aby kompletny wniosek wraz wymaganymi dokumentami został przesłany do nas nie później niż na 3 dni robocze przed spotkaniem komisji. Dziękujemy!

26 kwietnia 2018
24 maja 2018
28 czerwca 2018
26 lipca 2018
23 sierpnia 2018
27 września 2018
25 października 2018
29 listopada 2018
27 grudnia 2018
24 stycznia 2019