Terminy cyklicznych spotkań komisji

Uprzejmie prosimy, aby kompletny wniosek wraz wymaganymi dokumentami został przesłany do nas nie później niż na 3 dni robocze przed spotkaniem komisji. Dziękujemy!

24 stycznia 2019
28 lutego 2019
28 marca 2019
25 kwietnia 2019
23 maja 2019
27 czerwca 2019
25 lipca 2019
22 sierpnia 2019
26 września 2019
24 października 2019
28 listopada 2019
19 grudnia 2019