Spółki Grupy CEZ w Polsce
CEZ Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 63
00-697 Warszawa

Tel.: +48 22 218 01 01
Fax: + 48 22 218 01 00

E-mail: biuro.zarzadu@cezpolska.pl

 

 

CEZ Polska Sp. z o.o. – Centrum
Usług Wspólnych

ul. Piłsudskiego 10
32-050 Skawina

Tel.: +48 12 277 82 35
Fax: +48 12 277 87 19

E-mail: sekretariat@cezpolska.pl

 

 

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 63
00-697  Warszawa

Tel.: +48 22 218 01 16
Fax: + 48 22 218 01 15

E-mail: trade@cezpolska.pl

 

 

CEZ Towarowy Dom Maklerski
Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 63
00-697  Warszawa

Tel.: +48 22 218 01 31
Fax: +48 22 218 01 30

E-mail: kontakt.ceztdm@cez-tdm.pl

 

 

CEZ Chorzów S.A.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 30
41-503 Chorzów

Tel.: +48 32 771 40 01
Fax: +48 32 771 40 20

E-mail: sekretariat.chorzow@cezpolska.pl

 

 

CEZ Skawina S.A.

ul. Piłsudskiego 10
32-050 Skawina

Tel.: +48 12 276 20 00
Fax: +48 12 276 59 30

E-mail: sekretariat.skawina@cezpolska.pl

 

 

CEZ Produkty Energetyczne Polska
Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej - Curie 30
41-503 Chorzów

Tel.: +48 32 770 42 51; +48 32 249 29 69
Fax: +48 32 771 40 15

E-mail: biuro@cezep.pl

 

 

CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 63
00-697 Warszawa

Tel.: +48 22 218 01 41
Fax: +48 22 218 01 40

E-mail: biuro.esco@cezpolska.pl

 

 

METROLOG Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

Tel. +48 67 255 34 39
Fax: +48 67 255 20 63

E-mail: metrolog@metrolog.com.pl

 

 

Eco-Wind Construcion Sp. z o.o.

ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

Tel: +48 22 444 08 81
Fax: +48 22 395 58 29

E-mail: biuro@ewcsa.pl

 

 

OEM Energy Sp. z o.o.

ul. Katowicka 151
41-717 Ruda Śląska

Tel. +48 665 651 100

E-mail: biuro@oemsolar.pl