Centrum prasowe

3
Listopad 2011

Seminarium „Efektywność energetyczna i zarządzanie energią w budynkach wielorodzinnych”

Efektywność energetyczna systemów ogrzewania mieszkań i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej a szczególnie możliwości zamiany starych, nieefektywnych rozwiązań technicznych na nowe odpowiadające współczesnym standardom to główne tematy Seminarium dedykowanego zarządcom nieruchomości z terenu Krakowa i Skawiny.

10
Październik 2011

Dzień Drzwi Otwartych 2011 - galeria rysunków dzieci

Prawie 550 osób odwiedziło Elektrownię Skawina oraz Elektrociepłownię Chorzów „ELCHO” w ramach Dnia Drzwi Otwartych. Sobota, 1 października była okazją, by wziąć udział w wycieczce po obu obiektach przemysłowych, posłuchać opowieści przewodników, a w Skawinie dodatkowo zobaczyć prezentację wozu strażackiego, który cieszył się niesłabnącą popularnością. Nie obyło się także bez konkursów dla najmłodszych i wielu upominków.

15
Wrzesień 2011

Dzień Drzwi Otwartych w Elektrociepłowni ELCHO i Elektrowni Skawina

W sobotę, 1 października 2011, Elektrownia Skawina i Elektrociepłownia ELCHO organizują Dzień Drzwi Otwartych.

15
Lipiec 2011

CEZ rozwija produkcję zielonej energii

Czeski koncern energetyczny CEZ coraz prężniej rozwija produkcję zielonej energii. W ramach nowego projektu Biomasa Skawina, realizowanego przez elektrownię Skawina, firma ma zamiar rozbudować dotychczasową instalację o dodatkowe urządzenia, służące przygotowaniu paliwa biomasowego i zwiększeniu produkcji energii odnawialnej.

18
Wrzesień 2010

CEZ sponsorem Klubu Sportowego AKS Chorzów

18 września br. Elektrociepłownia Chorzów Elcho, należąca do czeskiego koncernu energetycznego CEZ, podpisała porozumienie o sponsoringu generalnym Klubu Sportowego AKS Chorzów. Podpisanie umowy miało tym bardziej uroczysty charakter, że przypadło w dniu obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia klubu.

9
Lipiec 2010

Zapewniony przesył gazu ziemnego dla nowego bloku energetycznego w należącej do Grupy CEZ Elektrowni Skawina

Elektrownia Skawina S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.

10
Maj 2010

CEZ dokończył transakcję z Dalkią

Spółka energetyczna CEZ po wtorkowej opinii zatwierdzającej organów przetargowych stała się w dniu dzisiejszym właścicielem 85 % akcji w spółce Dalkia Ústí nad Labem za cenę przeliczoną na 100% udział w wysokości 6,3 miliard CZK, tworzoną przez składnik stały i zmienny. Spółka Dalkia Ústí nad Labem obejmuje przede wszystkim ciepłownię Trmice oraz około 20 procentowy udział w Tepelné hospodářství Ústí nad Labem.

6
Kwiecień 2010

Cez Nowa Skawina s.a. uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Warszawa, 06/04/2010r.: Pod koniec marca br. Spółka CEZ Nowa Skawina S.A., odpowiedzialna za budowę nowego bloku gazowo – parowego na terenie Elektrowni Skawina, uzyskała pozytywną, prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji. Decyzję wydał Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

5
Marzec 2010

Konsorcjum ČEZ/AES nie weźmie udziału w przetargu w Kosowie

Spółki energetyczne ČEZ i AES rozwiązały współpracę w konsorcjum, które nie weźmie udziału w trwającym właśnie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację istniejącej elektrowni łącznie z rozwojem przyległej kopalni węgla Sibovc w Kosowie.

26
Luty 2010

Grupa CEZ utrzymała bardzo dobry wynik finansowy, była w stanie pomóc 25 tysiącom bezrobotnym i w ramach ubezpiecznie zapłacić za nich 3 miesięczne opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej

Energetyczna Grupa CEZ osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 51,9 mld CZK, co stanowi międzyroczny wzrost o 10%. Na zwiększenie zysku wpływ miała przede wszystkim strategia handlowa - sprzedaż energii elektrycznej jeszcze przed spadkiem cen. Pomimo międzyrocznego spadku popytu na energię elektryczną, Grupie CEZ udało się w ubiegłym roku poprawić swoje wyniki gospodarcze. Prognozowany tegoroczny zysk netto wynosi 46,7 mld CZK.

24
Listopad 2009

Inspektorzy z Komisji Europejskiej w CEZ

Dzisiaj rano do siedziby Grupy CEZ w Pradze oraz do siedziby spółki należącej do Grupy CEZ w Severočeské doly, przybyli inspektorzy z Komisji Europejskiej. Przedstawiciele firmy otrzymali decyzję Komisji nakazującą im poddanie się inspekcji w związku z artykułem 20 (4) Regulacji 1/2003.

9
Listopad 2009

CEZ współpracuje z Dalkią w Czechach

Firmy energetyczne CEZ oraz Dalkia ČR uzgodniły kontrakt o wartości 6,3 miliarda CZK na zakup 85% udziałów w Dalkia Usti nad Labem. W skład Dalkia Usti nad Labem wchodzą przede wszystkim Elektrociepłownia Trmice oraz około 20% udziału w Tepelné hospodářství Usti nad Labem. Jednocześnie CEZ uzyska 15% Dalkia ČR za kwotę 3,6 miliarda CZK.

9
Październik 2009

CEZ został 100% właścicielem spółek w Rumunii

CEZ zakończył negocjacje z rumuńską firmą Electrica SA na temat zakupu 19% udziałów w rumuńskich spółkach CEZ Distributie S.A. oraz CEZ Vanzare S.A., za kwotę 145.36 mln. Euro.

  1  ... 12  13 14  15