Centrum prasowe

9
Lipiec 2010

Zapewniony przesył gazu ziemnego dla nowego bloku energetycznego w należącej do Grupy CEZ Elektrowni Skawina

Elektrownia Skawina S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.

10
Maj 2010

CEZ dokończył transakcję z Dalkią

Spółka energetyczna CEZ po wtorkowej opinii zatwierdzającej organów przetargowych stała się w dniu dzisiejszym właścicielem 85 % akcji w spółce Dalkia Ústí nad Labem za cenę przeliczoną na 100% udział w wysokości 6,3 miliard CZK, tworzoną przez składnik stały i zmienny. Spółka Dalkia Ústí nad Labem obejmuje przede wszystkim ciepłownię Trmice oraz około 20 procentowy udział w Tepelné hospodářství Ústí nad Labem.

6
Kwiecień 2010

Cez Nowa Skawina s.a. uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Warszawa, 06/04/2010r.: Pod koniec marca br. Spółka CEZ Nowa Skawina S.A., odpowiedzialna za budowę nowego bloku gazowo – parowego na terenie Elektrowni Skawina, uzyskała pozytywną, prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji. Decyzję wydał Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

5
Marzec 2010

Konsorcjum ČEZ/AES nie weźmie udziału w przetargu w Kosowie

Spółki energetyczne ČEZ i AES rozwiązały współpracę w konsorcjum, które nie weźmie udziału w trwającym właśnie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację istniejącej elektrowni łącznie z rozwojem przyległej kopalni węgla Sibovc w Kosowie.

26
Luty 2010

Grupa CEZ utrzymała bardzo dobry wynik finansowy, była w stanie pomóc 25 tysiącom bezrobotnym i w ramach ubezpiecznie zapłacić za nich 3 miesięczne opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej

Energetyczna Grupa CEZ osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 51,9 mld CZK, co stanowi międzyroczny wzrost o 10%. Na zwiększenie zysku wpływ miała przede wszystkim strategia handlowa - sprzedaż energii elektrycznej jeszcze przed spadkiem cen. Pomimo międzyrocznego spadku popytu na energię elektryczną, Grupie CEZ udało się w ubiegłym roku poprawić swoje wyniki gospodarcze. Prognozowany tegoroczny zysk netto wynosi 46,7 mld CZK.

24
Listopad 2009

Inspektorzy z Komisji Europejskiej w CEZ

Dzisiaj rano do siedziby Grupy CEZ w Pradze oraz do siedziby spółki należącej do Grupy CEZ w Severočeské doly, przybyli inspektorzy z Komisji Europejskiej. Przedstawiciele firmy otrzymali decyzję Komisji nakazującą im poddanie się inspekcji w związku z artykułem 20 (4) Regulacji 1/2003.

9
Listopad 2009

CEZ współpracuje z Dalkią w Czechach

Firmy energetyczne CEZ oraz Dalkia ČR uzgodniły kontrakt o wartości 6,3 miliarda CZK na zakup 85% udziałów w Dalkia Usti nad Labem. W skład Dalkia Usti nad Labem wchodzą przede wszystkim Elektrociepłownia Trmice oraz około 20% udziału w Tepelné hospodářství Usti nad Labem. Jednocześnie CEZ uzyska 15% Dalkia ČR za kwotę 3,6 miliarda CZK.

9
Październik 2009

CEZ został 100% właścicielem spółek w Rumunii

CEZ zakończył negocjacje z rumuńską firmą Electrica SA na temat zakupu 19% udziałów w rumuńskich spółkach CEZ Distributie S.A. oraz CEZ Vanzare S.A., za kwotę 145.36 mln. Euro.

13
Sierpień 2009

Recesja będzie miała wpływ dopiero na całoroczne wyniki gospodarcze ČEZ oraz wyniki firmy w roku następnym

Grupa Energetyczna ČEZ osiągnęła w pierwszej połowie bieżącego roku czysty zysk w wysokości 32 mld. CZK, co tworzy międzyroczny wzrost o 11 % procent.  Do podwyższenia czystego zysku przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej na rok bieżący już w 2008 roku, jeszcze przed spadkiem cen w wyniku następującej recesji. Do międzyrocznej poprawy wyników gospodarczych dochodzi i pomimo całkowitego spadku zyżycia energii elektrycznej w wyniku postępującego kryzysu gospodarczego. Miało to jednak wpływ już na sam 2. kwartał, kiedy międzyrocznie doszło do spadku zysku o 5 procent. Całoroczny czysty zysk stale oczekujemy na poziomie 50,2 mld. CZK.

3
Sierpień 2009

ČEZ rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy bloków jądrowych

Spółka energetyczna ČEZ rozpoczęła dzisiaj postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy dwóch bloków jądrowych w rejonie Temelín.

29
Lipiec 2009

CEZ zapewnił sobie wyłączne prawo do wybudowania elektrowni węglowej Profen w Niemczech

Spółka energetyczna CEZ uzgodniła z grupą J&T, że zyska wyłączne prawo do realizacji projektu budowy nowej elektrowni w miejscowości Profen, którą obaj partnerzy - CEZ za pośrednictwem spółki Północnoczeskie Kopalnie (Severoceske Doly) - zyskali w związku z akwizycją niemieckiej elektrowni i spółki górniczej MIBRAG. Dodatkowe szczegóły transakcji nie będą opublikowane.

16
Czerwiec 2009

CEZ wspiera nowe technologie

W dniu dzisiejszym CEZ oznajmił zamiar rozpoczęcia znaczących inwestycji w nowe technlogie umożliwiające w przyszłości produkcję, dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w sposób efektywniejszy i oszczędniejszy.

1
Czerwiec 2009

ČEZ właścicielem albańskiej spółki dystrybucyjnej

Spółka Energetyczna ČEZ została w dniu dzisiejszym właścicielem 76% udziału w jedynej albańskiej spółce dystrybucyjnej OSSH. Za większościowy udział ČEZ zapłacił 102 mln EUR.

29
Maj 2009

JAVYS i ČEZ wybudują nową elektrownię jądrową na Słowacji

Praga, 29 maja 2009 – Przedstawiciele spółek energetycznych JAVYS i ČEZ przy okazji 4. posiedzenia Europejskiego Forum Energii Jądrowej podpisali dzisiaj umowę akcjonariuszy, która umożliwi założenie wspólnego przedsięwzięcia do budowy nowej elektrowni jądrowej w okolicy Jaslovskich Bohunic na Słowacji.

15
Maj 2009

CEZ dokończył proces zakupu udziałów w tureckiej spółce Akenerji

Spółka energetyczna CEZ została właścicielem połowy udziału większościowego, który odkupiła od swojego partnera na rynku tureckim. W ten sposób Akkök Group oraz Grupa CEZ wspólnie posiadają większościowy ok. 75% udział w spółce Akenerji z jednakowym udziałem w wysokości 37,4 %. Pozostałe akcje spółki znajdują się w swobodnym obrocie. CEZ odkupił udziały za 302,6 mln USD.

  1  ... 12  13 14