Prezes Wojcieszyński wyróżniony za zasługi dla energetyki

W tym roku Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala jubileuszowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Tadeusz Skobel - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Energii, Pan Paweł Sałka - Doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej, Pan Artur Michalski - Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawiciele organizacji branżowych współpracujących z Izbą oraz przedstawiciele świata nauki.

Podczas gali wyróżnieni zostali twórcy oraz zasłużeni członkowie Izby. Prezes Zarządu spółki Metrolog, Pan Lech Wojcieszyński, odznaczony został Złotą Odznaką Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przyznawaną długoletnim działaczom tej organizacji.

W uznaniu za istotny wkład w rozwój energetyki cieplnej w Polsce Prezes Wojcieszyński uhonorowany został ponadto prestiżową odznaką resortową przyznawaną przez Ministra Energii „Za zasługi dla Energetyki".

Spółka Metrolog działa od początku swojego istnienia w sektorze energetyki cieplnej, a od 2003 roku należy do grona członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Podstawowym celem działania Izby jest inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Izba zrzesza 280 członków. Od 2009 roku Pan Prezes Wojcieszyński jest członkiem Rady Północno-Zachodniego Oddziału Regionalnego IGCP.

Opublikowany
26
Sierpień 2019