Przedstawiciele spółdzielni świętowali w Krakowie

15 lutego w krakowskim magistracie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych (MZRSM) z siedzibą w Tarnowie. Wydarzenie swoim patronatem objął prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
a jednym ze sponsorów była elektrownia CEZ Skawina.

W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z terenu Podkarpacia, Małopolski, a także województwa śląskiego i świętokrzyskiego - łącznie, w krakowskim magistracie świętowało niemal 100 osób. Centralnym punktem uroczystości było wręczenie zaproszonym gościom odznaczeń i wyróżnień przez prezydenta Krakowa.

Szerokie wsparcie dla zrzeszonych spółdzielni

Podczas wydarzenia głos zabrała Aneta Piękoś, Prezes MZRSM, która przybliżyła specyfikę działalności Związku. Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie powstał 30 października 1993 roku. Obecnie integruje ponad 80 spółdzielni z województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem organizacji jest wsparcie zrzeszonych spółdzielni w działalności statutowej, a także wspólna reprezentacja ich interesów. Związek spółdzielni mieszkaniowych ułatwia komunikację
z samorządami, np. w sprawie zmian, jakie trzeba wprowadzić w związku z przepisami
o gospodarowaniu odpadami czy zdobyciu dofinansowań dla spółdzielni. Zrzeszenie pomaga również
w negocjacjach ze spółkami komunalnymi w sprawie opłat za wodę lub energię cieplną.

Elektrownia CEZ Skawina, która produkuje ciepło dla wielu spółdzielni zrzeszonych w MZRSM, z chęcią wsparła jubileusz 25-lecia Związku. Wydarzenie stało się również okazją do podtrzymania relacji
z klientami oraz podkreślenia, jak ważną rolę pełni zakład, wytwarzając energię cieplną dla tysięcy odbiorców na terenie Krakowa i Skawiny.

Opublikowany
20
Luty 2019