Czy każdy budynek powinien być podłączony do sieci cieplnej?

W wielu polskich miastach obok budynków mieszkalnych, których lokatorzy używają starych pieców, przebiega sieć ciepłownicza. Według Jacka Szymczaka, Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), jeśli są możliwości techniczne i ekonomiczne, powinien istnieć obowiązek podłączania budynków do ciepła sieciowego.

- Musi zostać przeprowadzona analiza ekonomiczno-techniczna i jeżeli są takie możliwości, to powinien występować obowiązek podłączenia do sieci ciepłowniczej. Tak to funkcjonuje np. w Danii - mówi Jacek Szymczak. Według Prezesa IGCP taki przepis powinien obowiązywać zarządców zarówno starych jak i nowych budynków.

Szymczak zauważa również potrzebę przygotowania „montażu finansowego", czyli wsparcia dla odbiorców, których nie stać na podłączenie do sieci cieplnej. - Trzeba znaleźć takie rozwiązania, np.
w ramach programu Czyste Powietrze, aby środki finansowe były przekierowane na dofinansowanie dla indywidualnych gospodarstw na budowę przyłączy i węzłów cieplnych. Wtedy, jeżeli koszty inwestycyjne będą przedmiotem wsparcia finansowego, to jednostka ciepła zapewniająca określony standard cieplny będzie akceptowalna przez odbiorcę indywidualnego - dodaje Szymczak.

Kluczowym efektem zaproponowanego rozwiązana będzie ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emitowania do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów na wysokości do 40 metrów.

Ciepło sieciowe standardem dla miejskiej zabudowy

Aktualnie wśród rozwiązań ciepłowniczych stosowanych w miejskim budownictwie ciepło sieciowe staje się rozwiązaniem numer 1. Codziennie korzystają z niego tysiące odbiorców.

- Popyt na ciepło z sieci ciągle rośnie. Udział polskiego ciepłownictwa systemowego w pokryciu krajowego zapotrzebowania na ciepło wynosi ponad 50%. Pod tym względem zbliżamy się do poziomu Danii, Finlandii czy Niemiec, a zrównaliśmy się ze Szwecją. Z ciepła sieciowego korzystają zarówno administratorzy nowych inwestycji deweloperskich czy obiektów handlowo - usługowych, jak i zarządcy starszych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - komentuje Dariusz Łapiński, Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła w CEZ Skawina.

Ciepło sieciowe wytwarzane przez elektrownię CEZ Skawina oraz elektrociepłownię CEZ Chorzów dociera do wielu obiektów zarówno aglomeracji krakowskiej, jak i śląskiej.

Opublikowany
8
Luty 2019