Kraków znów dzieli się ciepłem

7 grudnia w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczystość podsumowująca 12 edycję akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem". Celem akcji jest wsparcie krakowskich organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Wśród instytucji wspierających potrzebujące instytucje jest CEZ Skawina.

W 2018 roku kwota wsparcia wyniosła 150 tys. zł, a środki trafiły do 43 podmiotów. Podczas gali symboliczne czeki zostały wręczone przez przedstawicieli CEZ Skawina, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz PGE Energia Ciepła, będących partnerami akcji. Urząd Miasta reprezentował Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Krakowa.

Na rzecz potrzebujących

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem" wspiera krakowskie organizacje non-profit, kładąc szczególny nacisk na instytucje, które prowadzą działania na rzecz najbardziej potrzebujących osób, m.in. ubogich, niepełnosprawnych, dzieci specjalnej troski.

W 2007 roku zostało zawarte pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie, ówczesną EDF Polska SA (obecnie PGE Energia Ciepła) oraz Gminą Miejską Kraków. W 2015 roku do akcji dołączyła CEZ Skawina.

O darowiznę mogą ubiegać się organizacje, które posiadają status organizacji pozarządowej, wspierają osoby potrzebujące, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę.

Listę organizacji pozarządowych kwalifikowanych w danym roku do otrzymania wsparcia wskazuje Gmina Miejska Kraków. Następnie Komitet ds. Pomocy przekazuje ją prezydentowi Krakowa. Ten, w oparciu o nią wskazuje krakowskie organizacje, które wspierają chorych, ubogich i niepełnosprawnych.
W ciągu dwunastu lat funkcjonowania akcji, do organizacji pozarządowych trafiła kwota 1,3 mln zł. W 2015 roku akcja została nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Opublikowany
14
Grudzień 2018