CEZ Skawina i CEZ Chorzów po pierwszych aukcjach na rynku mocy

Elektrownia CEZ Skawina oraz elektrociepłownia CEZ Chorzów wzięły udział w procesach rynku mocy, przygotowując jednostki wytwórcze do rozpoczęcia dostaw na lata 2021-2023.

W kwietniu 2018 roku obie jednostki przystąpiły do certyfikacji ogólnej, otrzymując pozytywne rezultaty. Następnie, we wrześniu przeszły proces certyfikacji do aukcji głównej na lata 2021-2023.

CEZ Skawina, z uwagi na znaczące nakłady inwestycyjne, może przystąpić do aukcji mocy jako zmodernizowana jednostka, dla której umowa może być zawarta na okres 5 lat, natomiast CEZ Chorzów uczestniczyć będzie w rynku mocy z dostawami na jeden rok.

20 listopada Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. opublikowały wyniki pierwszej aukcji. Zakończyła się ona w 5 rundzie z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla roku dostaw 2021 wyniosła 22 427,066 MW. CEZ Skawina wygrała tę aukcję jako jednostka z okresem dostaw rozpoczynającym się w 2021 roku.

CEZ Chorzów, zgodnie z przyjętą strategią, w latach 2021-2022 uczestniczy w tzw. rynku wtórnym bez obowiązku mocowego. W tym czasie elektrociepłownia będzie mogła oferować swoją moc
„w zastępstwie" dla jednostek, które z różnych powodów nie będą dyspozycyjne. Zgodnie z planem CEZ Chorzów wystartuje w swojej pierwszej aukcji na rok 2023.

Zgodnie z ustawą, kolejne dwie aukcje główne odbędą się w grudniu 2018 roku. 5 grudnia będzie miała miejsce aukcja główna na rok 2022 rok dostaw, 21 grudnia - aukcja główna na 2023 rok dostaw. Także w tych aukcjach uczestniczyć będą CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów.

Opublikowany
26
Listopad 2018