Konstruktywny dialog podczas Areopagu Energetyki Odnawialnej 2018

10 października w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej i eksperci w ramach debaty Areopag Energetyki Odnawialnej 2018 dyskutowali o problemach zrównoważonej energetyki oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem energetycznym. W dyskusji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof.Krzysztofa Żmijewskiego pojawił się głos reprezentanta CEZ Polska, Tomasza Surmy, Zastępcy Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska.

Wydarzenie miało na celu zapewnienie konstruktywnego, eksperckiego dialogu, zorientowanego na wymianę rozwiązań istotnych we wdrażaniu koncepcji dla zrównoważonej energetyki. Podczas wydarzenia zostały omówione aktualne wyzwania stojące przed branżą energetyczną, rozmawiano również o nowych, potencjalnych kierunkach jej rozwoju.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia goście zostali powitani przez Grzegorza Tobiszowskiego, Wiceministra Energii. W debacie wzięli udział m.in. Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Tomasz Surma, Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska w CEZ Polska oraz Ireneusz Zyska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

- Rynek energii sam w sobie jest niedoskonały. Istnieją na nim inne mechanizmy wsparcia, jak wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, czy wdrażany obecnie rynek mocy. Kluczowe są ceny energii, cena emisji CO₂ i to one będą kształtować ten proces. Powoli jednak dochodzimy do sytuacji, kiedy wsparcie nie będzie potrzebne, bo koszty wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych maleją - powiedział Tomasz Surma, reprezentujący CEZ Polska.

Rozmowy były prowadzone w ramach trzech paneli i dotyczyły marketyzacji odnawialnych źródeł energii, świadomości społecznej w zakresie znaczenia niskoemisyjnych źródeł energii oraz perspektyw rozwoju technologii i regulacji w zakresie magazynowania energii.

Opublikowany
16
Październik 2018