CEZ ESCO Polska wyróżniona nagrodą Nowy Impuls 2018

Podczas trwającego XV Kongresu Nowego Przemysłu w trakcie uroczystej gali wręczono nagrody Nowy Impuls - Efektywna Energia. Jednym z tegorocznych laureatów została spółka CEZ ESCO Polska, która została doceniona za wkład w rozwój sektora ESCO w Polsce.

Organizatorzy podkreślali innowacyjny charakter modelu finansowania przedsięwzięć służących efektywnemu wykorzystaniu energii. Usługi świadczone w formule ESCO prowadzą do zwiększenia oszczędności w budżetach firm i jednostek publicznych, obniżają emisyjność gospodarki i poprawiają jakość powietrza, a także przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

„CEZ ESCO Polska, lider w tym segmencie, działa w ramach umowy z gwarantowanymi oszczędnościami energii. Nie tylko wdraża projekt, lecz również pokrywa koszty. Następnie są one spłacane przez zamawiającego ze środków uzyskanych dzięki zmniejszeniu opłat za energię. Takie rozwiązania są korzystne dla samorządów borykających się z niewystarczającymi środkami na inwestycje. Formuła ESCO służy promowaniu idei efektywności energetycznej poprzez wsparcie szeregu autorskich inicjatyw i dzielenie się know-how" - czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

„Nagroda Nowy Impuls to wyróżnienie, ale i zobowiązanie dla całego zespołu CEZ ESCO Polska. Jesteśmy dumni, że po dwóch latach działalności w segmencie usług ESCO zostaliśmy docenieni, a oferowany przez nas model realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej został wyróżniony przez Szanowną Kapitułę. Jestem przekonany, że nie spoczniemy na laurach i z jeszcze większym zapałem przystąpimy do kolejnych projektów, których efektem będą nie tylko wymierne oszczędności, ale również czystsze powietrze i bardziej przyjazne i ekologiczne miasta" - powiedział Milan Severin, członek zarządu CEZ ESCO Polska, odbierając nagrodę.

Wyróżnienia „Nowy Impuls" wręczane tradycyjnie w trakcie Kongresu Nowego Przemysłu - najważniejszego wydarzenia dedykowanego polskiemu sektorowi energii - miały w tym roku szczególny charakter, na który wskazuje dodatkowe określenie - „Efektywna energia". Organizatorzy Kongresu i Nowych Impulsów chcieli bowiem wskazać na wybrane działania wprowadzające polską energetykę na tory nowoczesności wyznaczane przez ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym podnoszeniu technicznej niezawodności i optymalizacji wskaźników ekonomicznych.

www.cezesco.pl

Opublikowany
27
Wrzesień 2018