15-lecie elektrociepłowni w Chorzowie

W 2018 roku minęło 15 lat od uruchomienia elektrociepłowni CEZ Chorzów, jednej z najnowocześniejszych i najmłodszych elektrociepłowni w Polsce. Zakład od samego początku był budowany z myślą o najbardziej restrykcyjnych normach środowiskowych. Obecnie spełnia rygorystyczne wymogi dyrektywy unijnej dotyczące emisji pyłów oraz związków siarki i azotu do powietrza. Dzięki programowi „Pomagamy" elektrociepłownia wspiera również lokalną społeczność.

Od 15 lat CEZ Chorzów nie tylko produkuje czystą energię, ale też podejmuje kompleksowe działania w obszarze ochrony powietrza, wody i gleby. Jako jeden z dwóch największych dostawców ciepła sieciowego na terenie aglomeracji śląskiej, elektrociepłownia pełni też istotną rolę w ograniczaniu niskiej emisji. Obszar zasilania w ciepło przez CEZ Chorzów obejmuje miasta Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie i około jednej trzeciej budynków w Katowicach.

Ograniczenie niskiej emisji

Elektrociepłownia została zaprojektowana głównie z myślą o zasobach niskokalorycznego węgla kamiennego z pobliskich kopalni, dlatego wykorzystano w niej nowoczesne i wysokosprawne kotły fluidalne. Dzięki niższej temperaturze spalania ograniczają one do minimum emisję azotu,
a dawkowany kamień wapienny redukuje siarkę. Po zakupie elektrociepłowni przez Grupę CEZ, w maju 2008 roku rozpoczęto proces współspalania węgla z biomasą, którą stanowiły pozostałości z obróbki drewna lub produkcji rolniczej. W 2015 roku wyprodukowano aż 422 000 MWh „zielonej" energii
z biomasy. Udział współspalania w produkcji energii elektrycznej i ciepła osiągnął wtedy około 35%
i był to jeden z najwyższych wskaźników wśród polskich elektrowni węglowych współspalających biomasę. Przez przeszło 8 lat współspalania elektrociepłownia CEZ Chorzów wyprodukowała z samej biomasy równowartość energii dla mieszkańców Chorzowa na około 20 lat.

Razem dla mieszkańców

CEZ Chorzów od samego początku swojej działalności kieruje się dewizą, że wspólnie można zmieniać świat wokół siebie. Z tego powodu przy elektrociepłowni działa program „Pomagamy", który ma na celu pomoc osobom najbardziej potrzebującym oraz instytucjom w najbliższym sąsiedztwie zakładu. Co roku ze wsparcia finansowego i rzeczowego CEZ Chorzów korzysta kilkadziesiąt organizacji i osób prywatnych.

Efekty wielu działań są widoczne m.in. w szkołach, przedszkolach, szpitalach czy placówkach opiekuńczych. Doskonałym przykładem długoletniej współpracy w zakresie sportowo-edukacyjnym jest wsparcie przez CEZ Chorzów juniorskich drużyn AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów - jednego
z najstarszych klubów na terenie Śląska. Dzięki pomocy elektrociepłowni w minionych latach możliwe było rozwinięcie systemu szkolenia młodzieży. CEZ Chorzów intensywnie współpracuje również
z samorządem, biorąc aktywny udział w ważnych dla miasta wydarzeniach, m.in. co roku wspiera finansowo organizację Dni Chorzowa. Jest również sponsorem nowoczesnego, największego w Polsce Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie oraz interaktywnej ścieżki dydaktycznej budowanej przez Państwową Straż Pożarną w Chorzowie.

Elektrociepłownia bez ścieków i popiołów

W 2016 roku w CEZ Chorzów oddano do użytku innowacyjną Stację Uzdatniania Wody, która pozwala uzdatniać większą część wody i ponownie wykorzystać ją w obiegach wodnych elektrociepłowni. Uzdatniona woda kierowana jest do uzupełniania obiegu chłodzącego i z uwagi na brak w najbliższej okolicy rzek, zbiorników wody lub ujęć podziemnych, zastępuje częściowo wodę pitną.
Stacja uzdatniania wody jest nietypowym projektem badawczo-rozwojowym, w którym doskonalone są procesy technologiczne oraz testowane materiały. Firmy mogą badać w skali pilotowej i technicznej swoje technologie i produkty, a studenci i pracownicy uczelni prowadzić badania
w ramach prac dyplomowych i grantów naukowych.

Co więcej, dzięki instalacji odwróconej osmozy elektrociepłownia o 70% ograniczyła zużycie chemikaliów stosowanych w procesie uzdatniania wody oraz pobór wody surowej.

CEZ Chorzów całkowicie wykorzystuje powstające w procesie spalania popioły lotne i denne. Dzięki współpracy ze spółką CEZ Produkty Energetyczne Polska, będącą częścią Grupy CEZ w Polsce, są one m.in. przetwarzane w spoiwo o nazwie duraset i trafiają do firm, które wykorzystują je do wypełniania wyrobisk górniczych, pod budowę dróg i do produkcji materiałów budowlanych.

Patrząc w przyszłość

Dzięki swoim działaniom elektrociepłownia jest laureatem prestiżowego tytułu Lidera Polskiej Ekologii za „Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii skojarzonej". Nie spoczywa jednak na laurach i prowadzi kolejne inwestycje proekologiczne.
W 2017 roku uruchomiono w CEZ Chorzów instalację odazotowania spalin, która dostosowała emisję tlenków azotu do obowiązujących od 2021 roku limitów emisyjnych Dyrektywy IED i konkluzji BREF/BAT. W planach jest również budowa nowego bloku biomasowego.

Opublikowany
14
Czerwiec 2018