Grupa CEZ zbuduje farmy wiatrowe we Francji

Budowa pierwszej lądowej elektrowni wiatrowej CEZ we Francji rozpocznie się na przełomie 2018/19.

"Cieszymy się, że nasze projekty na francuskim rynku energii odnawialnej szybko przechodzą do fazy budowy. Założenia biznesowe dla inwestycji OZE we Francji, w szczególności podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej, gwarantują naszym projektom oczekiwaną stopę zwrotu. Podobnymi przejęciami w krajach o stabilnym otoczeniu regulacyjnego chcemy kontynuować naszą strategię powiększenia o 3 mld CZK wyniku EBITDA w segmencie źródeł odnawialnych. Obecnie koncentrujemy się głównie na projektach w fazie budowy w Niemczech i we Francji, gdzie możemy korzystać z naszego dotychczasowego know-how." - powiedział Thomas Pleskač, odpowiedzialny za segment nowej energii i dystrybucji w Grupie CEZ.

CEZ wszedł na francuski rynek energii odnawialnej zeszłego lata, przejmując projekty dziewięciu farm wiatrowych od firmy ABO Wind. W ciągu najbliższych 5 lat może zbudować instalacje o mocy nawet 100 MW. Elektrownie mają zapewnione 15-letnie wsparcie operacyjne w postaci premii do ceny rynkowej zawartej w umowach zakupu energii elektrycznej z 2016 roku.

CEZ stale monitoruje i ocenia możliwości wejścia na nowe rynki OZE i analizuje rozwiązania technologiczne w innych krajach europejskich. Do 2023 r. Grupa ma zamiar zrealizować szereg projektów OZE o łącznej mocy zainstalowanej blisko 1000 MW.

„Dzięki poszerzaniu portfela odnawialnych źródeł energii, zdobyliśmy cenne doświadczenie, które będzie owocować w zdecentralizowanym modelu rynków energetycznych w przyszłości. W Niemczech, na przykład, mamy nową umowę serwisową, gdzie korzystamy z wiedzy wyniesionej z funkcjonowania rumuńskiego parku wiatrowego Fantanele-Cogealac. Ponadto, nasza dotychczasowa aktywność w Niemczech i Francji przyniosła nam również znacznie lepszą pozycję negocjacyjną przy umowach z producentami turbin wiatrowych." - powiedział Martin Pacovský, który jest szefem Departamentu Źródeł Odnawialnych w Grupie.

Pozytywne zmiany również na rynku niemieckim

Oprócz wspomnianej Rumunii z największym lądowym parkiem wiatrowym w Europie o mocy 600 MW, Grupa CEZ posiada także największy portfel farm w Niemczech. To 53 farmy wiatrowe zlokalizowane w całym kraju, od Bałtyku po Alpy, w kilkunastu parkach o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej prawie 135 MW. W ubiegłym roku elektrownie te wyprodukowały prawie 270 milionów kWh zielonej energii elektrycznej, co odpowiada potrzebom około 90 000 niemieckich gospodarstw domowych. Tegoroczne oczekiwania wobec obecnego niemieckiego portfela wynoszą około 300 milionów kWh.

Ze względu na stabilne warunki inwestorskie, Niemcy posiadają dobrze ugruntowany model mechanizmów aukcyjnych służący do konkurencyjnego określania poziomów wsparcia i ogólnego rozwoju rynku, co gwarantuje dobre zwroty z inwestycji. Działalność na niemieckim rynku OZE być może umożliwi w najbliższej przyszłości, przeniesienie rozwiązań z funkcjonowania systemu aukcyjnego na model, który zostanie wprowadzony w Czechach. Co ważne, zespół CEZ z Hamburga intensywnie rozwinął model prognostycznego szacowania wynikowej ceny aukcyjnej z możliwością jego wykorzystania również w Czechach.

Czy wiesz, że...

...Grupa CEZ prowadzi farmy wiatrowe w Europie o łącznej mocy zainstalowanej ponad 700 MW?

...prawie 50% portfela Grupy CEZ w sektorze energetyki wiatrowej w Europie Zachodniej znajduje się w fazie rozwoju dzięki zakupie projektów we Francji o łącznej mocy zainstalowanej ponad 100 MW?

Martin Schreier, rzecznik CEZ ds. Odnawialnych źródeł energii

Opublikowany
19
Kwiecień 2018