CEZ ESCO Polska na Forum Nowoczesnej Produkcji

Udział w dwóch panelach, moderacja okrągłego stołu, dziesiątki spotkań i rozmów to bilans dwóch dni obecności CEZ ESCO Polska na Forum Nowoczesnej Produkcji. Wydarzenie, którego sponsorem była nasza firma miało miejsce 4 i 5 kwietnia w Warszawie.

Forum Nowoczesnej Produkcji to najważniejsze wydarzenie skierowane do wszystkich zainteresowanych produkcją i nowymi technologiami, które odbywa się dwa razy w roku. Stanowi platformę służącą wymianie wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zarządów największych spółek, reprezentantami administracji centralnej oraz ekspertami produkcji i nowych technologii.

W wiosennej edycji CEZ ESCO Polska była szczególnie mocno widoczna w trakcie drugiego dnia konferencji. Nasi eksperci byli gospodarzami okrągłego stołu „Efektywne, czyli jakie? Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie źródłem przewagi konkurencyjnej", przy którym spotkali się z przedstawicieli biznesu, by przedstawić rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, a także przybliżyć samą firmę i jej ofertę.

Marek Duda, członek zarządu CEZ ESCO Polska, wziął udział w debacie Security first - zadbaj o bezpieczeństwo swojego zakładu. W jej trakcie podkreślał znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, będącego szczególnie istotnym elementem dla firm produkcyjnych. Zapewnia ono bowiem ciągłość prowadzenia biznesu, efektywne zarządzanie produkcją i nadzór nad kosztami prowadzenia biznesu.

Z kolei Łukasz Grzywacz, Business Developer Manager, w kolejnej debacie Health & safety environment, przybliżył rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, takie jak modernizacja oświetlenia, czy termomodernizacje, które oprócz widocznych korzyści w postaci oszczędności w zakresie wydatków na energię, mogą równocześnie prowadzić do wzrostu produktywności i poczucia komfortu pracujących tam osób.

Opublikowany
6
Kwiecień 2018